Het Vlaams Verkeerscentrum, afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer, breidt zijn aanbod van verkeersinfo in open data uit. Het biedt nu alle gecodeerde verkeersinfo uit de verkeerscontrolezaal ook aan via het formaat DATEXII versie 3, wat betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor wie met deze verkeersgebonden open data aan de slag gaat.

Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die computerleesbaar zijn, voldoen aan ‘open standaarden’ en gratis te hergebruiken zijn. Iedereen mag deze open data gratis gebruiken zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik.

Open Data is de norm

Open Data is de norm bij de Vlaamse overheid. Het Vlaams open data-beleid is erop gericht om informatie van de overheid terug te geven aan de maatschappij.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zet maximaal in op open data om innovatie te stimuleren. Daarom publiceert het Vlaams Verkeerscentrum al geruime tijd de datasets van zijn controlezaal als open data in de formaten DATEXII en OTAP. DATEXII is de Europese standaard voor het vastleggen en uitwisselen van verkeersdata.

Meer open verkeersdata beschikbaar

Naast DATEXII versie 2 is nu ook het formaat DATEXII versie 3 beschikbaar. Met deze interessante nieuwigheden:

  • De locaties van de verkeersevents zijn ook in GML-coördinaten (Lambert 72) beschikbaar, naast de alertC-locatiebepaling (TMC). Daardoor kan de dataset gemakkelijker aangewend worden, bijvoorbeeld voor de integratie in bestaande verkeersapplicaties.
  • In de feed worden voortaan ook actieve calamiteitenroutes opgenomen (rerouting-management). Een calamiteitenroute is een omleiding die actief wordt als de snelweg voor langere tijd versperd of afgesloten is, bijvoorbeeld bij een zwaar ongeval. 

Interessante perspectieven voor ontwikkelaars

Een en ander opent perspectieven voor ontwikkelaars van navigatiesystemen en mobilieitsapps. Zij kunnen de feeds gebruiken voor de aanmaak van nieuwe toepassingen. Het gaat om data over verkeersafwikkeling, incidenten, actuele wegwerkzaamheden en events met impact op de verkeersdoorstroming. Hergebruik van de open data is standaard toegestaan via de ‘Modellicentie Gratis Hergebruik((opent in nieuw venster))’.

Meer info op https://www.verkeerscentrum.be/nieuws/verkeerscentrum-breidt-open-data-service-uit-datexii-versie-3

Shares
Share This