Privacyverklaring Slimme Regio Vlaanderen vzw

Van toepassing vanaf 25 mei 2018

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij over u?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten.

Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam en voornaam, geboortedatum)
 • contactgegevens (adres, e-mail adres en telefoon)

De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd.

 

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wegens gerechtvaardigd belang (communicatie)

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens mee aan:

 • Aan de leden van de stuurgroep en het bestuur van de community Slimme Regio Vlaanderen
 • Aan het Vlaamse Agentschap Ondernemen en Innoveren (VLAIO)
 • Openbaar op onze website via https://slimmeregio.vlaanderen/leden/

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij houden uw gegevens bij tot u aangeeft dit niet langer te willen.

 

Waar worden uw gegevens bewaard en wie verwerkt ze?

Wij houden uw gegevens bij in ons online e-mailplatform Mailchimp, in onze klantendatabase Hubspot CRM en in een Excel-overzicht op ons afgesloten platform Microsoft Sharepoint.

 

Hoe gebeurt de beveiliging van de gegevens?

Wij gebruiken steeds software van partners die de hoogste veiligheidsnormen hanteren en onze gebruikersaccounts zijn afgeschermd via een paswoord. Deze gegevens zijn op zich ook geëncrypteerd en zijn bij een datalek dus ook niet zonder meer leesbaar.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
 • Aanpassen: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Wissen: u kan vragen om uw persoonsgegevens te wissen
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

 

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via +32 11 42 28 44, of via info@slimmeregio.vlaanderen.

Wat gebeurt er bij datalekken?

Hier geldt een meldingsplicht (zowel bij hacking, diefstal van laptop, verlies van USB stick en dgl) binnen de 72 uur na het ontdekken ervan. Deze meldingsplicht geldt zowel aan de Privacycommissie als aan de betrokkenen zelf.

 

Gebruik van beeldmateriaal

De organisatie kan tijdens de activiteiten sfeerbeelden opnemen en publiceren via de website, lokale kranten en sociale media.

Meer specifiek geldt in het algemeen:

 • voor gerichte beelden (close-up): er dient toestemming gevraagd te worden om het beeld te nemen en daarna nogmaals indien men het beeld wenst te publiceren. Wanneer u deelneemt aan één van onze activiteiten, geeft u door het inschrijven toestemming tot het gebruik van foto’s van deze activiteit waarop u herkenbaar zichtbaar bent.
 • Voor niet-gerichte beelden (sfeerbeelden of algemene beelden) is geen toestemming nodig.
Shares
Share This