Voor het project “Duurzame voeding” nodigt de Vlaamse overheid, samen met ILVO en Verhaert, alle ondernemingen, consultants en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent data captatie, data verwerking, slimme sensoren, edge computing, enzovoort om deel te nemen aan de marktconsultatie op woensdag 30 maart 2022 om 13u bij ILVO (Merelbeke). Gezien de aard van het project en de marktconsultatie is het aangewezen dat medewerkers met technische competenties deelnemen aan de marktconsultatie om de innovatieve concepten te toetsen. Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht.

Doel project

Met dit project wil ILVO het mogelijk maken om automatisch duurzaamheidsprofielen op te maken van voedselbewerkingsprocessen in de Food Pilot. Hiervoor zullen toestellen uitgerust moeten worden met de nodige sensoren. Deze sensoren dienen de nodige data van inputs en outputs te verzamelen en deze te linken aan procesparameters.Op basis hiervan kan per proces – en ook voor een aaneenschakeling van opeenvolgende procesbewerkingen – een milieu-voetafdruk worden berekend (volgens de PEF methode) die representatief is voor gelijkaardige processen op industriële schaal. Bedoeling is om deze informatie ook ter beschikking te stellen aan voedingsbedrijven ter ondersteuning van de verduurzaming van hun productieprocessen.

Doel marktconsultatie

Op basis van de behoeften zijn er verschillende mogelijke concepten en deeloplossingen opgesteld. Tijdens de marktconsultatie wordt er gepeild naar de haalbaarheid van deze verschillende concepten en deeloplossingen, het innovatief karakter van de prioritaire functionaliteiten, de randvoorwaarden en de risico’s. We wensen ook een ruwe inschatting van de ontwikkelkosten te kunnen doen van de verschillende concepten voor het opzetten en aansturen van automatische duurzaamheidsprofielen.

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op 30 maart 2022, 13u00 – ca. 17u15 op de site van Technologie en Voeding van ILVO (Burgemeester Van Gansberghelaan 115, B-9020 Merelbeke). Aansluitend zal een netwerkingsmoment georganiseerd worden.

De marktconsultatie zal in geval er niet-Nederlandstalige deelnemers zijn, in het Engels verlopen. U kan dit aanduiden bij uw inschrijving.

De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via onze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief via deze link.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht. U kunt zich registreren via onderstaande link tot en met 28 maart 2022.

>> Klik hier om te registreren

Contact

Dit is een initiatief van ILVO en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Vragen of opmerkingen? Contacteer:

Shares
Share This