Op waterinfo.be kan je voortaan 24/7 de verziltingsresultaten van de sensoren van Internet of Water Flanders volgen. De IoW-sensoren maken deel uit van een ruimer meetnet, waar ook de sensoren van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Waterbouwkundig Laboratorium op zijn aangesloten. Elk uur worden de zoutwaarden automatisch geactualiseerd op de website en ook aangeboden als open data.

De locaties van de IoW-sensoren worden telkens gekozen in functie van een bepaalde toepassing of use case. Een van die toepassingen is de verzilting van het oppervlaktewater in West-Vlaanderen. Elk kwartier sturen de sensoren daar de geleidbaarheid (EC) door als maat voor het zoutgehalte in de waterloop. Binnen het uur staan die gegevens online op Waterinfo.be.

Bekijk de live verziltingsresultaten op Waterinfo.be

Voor watergebruikers is die snelle ontsluiting van de actuele verziltingsresultaten een grote meerwaarde. Zo kan De Watergroep de waterinname voor de drinkwaterproductie beter afstemmen op de actuele kwaliteit en kunnen de waterbeheerders in de kustpolders de waterverdeling tussen de bevaarbare waterlopen en polder beter regelen.

Ontdek hoe de resultaten gebruikt worden voor drinkwaterproductie en waterbeheer.

Ga je graag zelf aan de slag met de data? De niet-gevalideerde meetresultaten zijn beschikbaar als open data. Ontdek op download.waterinfo.be hoe je met die gegevens aan de slag kan gaan.

Bron: https://www.internetofwater.be/de-eerste-iow-resultaten-staan-online/

Shares
Share This