De tweede ronde van open calls in het kader van het programma Digital Europe is geopend op 22 februari 2022. Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) is een nieuw financieringsprogramma van de EU dat erop gericht is bedrijven, burgers en overheden digitale technologie aan te bieden. De uiterste datum voor het indienen van voorstellen is 17 mei 2022.

Digitale technologie en infrastructuur spelen een cruciale rol in ons privéleven en onze zakelijke omgeving. We vertrouwen erop om te communiceren, te werken, de wetenschap vooruit te helpen en een antwoord te vinden op actuele milieuproblemen. Tegelijkertijd heeft de COVID-19-pandemie niet alleen duidelijk gemaakt hoezeer wij erop vertrouwen dat onze technologie beschikbaar is, maar ook hoe belangrijk het is dat Europa niet afhankelijk is van systemen en oplossingen uit andere delen van de wereld. Het DIGITAL-programma effent het pad om dit doel te bereiken.

Het programma Digitaal Europa zal strategische financiering bieden om deze uitdagingen aan te gaan, door projecten te ondersteunen op vijf belangrijke capaciteitsgebieden: supercomputing, kunstmatige intelligentie, cybersecurity, geavanceerde digitale vaardigheden, en zorgen voor een breed gebruik van digitale technologieën in de hele economie en maatschappij, onder meer via digitale innovatiehubs. Met een gepland totaalbudget van 7,5 miljard euro beoogt het programma het economisch herstel te versnellen en vorm te geven aan de digitale transformatie van de Europese samenleving en economie, wat voordelen oplevert voor iedereen, maar met name voor het midden- en kleinbedrijf.

Het programma Digitaal Europa zal deze uitdagingen niet geïsoleerd aanpakken, maar veeleer een aanvulling vormen op de financiering die beschikbaar is via andere EU-programma’s, zoals het programma Horizon Europe voor onderzoek en innovatie en Connecting Europe voor digitale infrastructuur, de herstel- en veerkrachtfaciliteit en de structuurfondsen, om er maar een paar te noemen.

Sinds 22 februari 2022 is de tweede ronde van open calls gelanceerd. Wie wilt deelnemen aan het programma moet voor 17 mei 2022 een voorstel indienen. Dit zijn de 17 thema’s van de oproepen, verdeeld over vier specifieke doelstellingen:

Artificial Intelligence, data & cloud

Cybersecurity

Advanced digital skills

Deployment

Bron: https://ncpflanders.be/news/digital-europe-new-calls-open-deadline-17-may-2022

Shares
Share This