Voor het project ‘Lokaal Signaal’ is het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, samen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Deloitte, op zoek naar organisaties die kennis hebben over en ervaring hebben met het ontwikkelen van Digitale content management (CMS), AI-oplossingen of combinatie. Ondernemingen die zich aangesproken voelen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale marktconsultatie op 8 maart 2022 om 9u.

Met dit project willen de VVSG en de deelnemende gemeentebesturen een tool ontwikkelen die ‘lokale signalen’, ingegeven door veldwerkers, capteert, aggregeert en prioriteert. Een signaal is een persoons- en situatie overschrijdend probleem dat een veldwerker in de praktijk tegenkomt. Bij de input van een signaal, kan een veldwerker aangeven om bij de uitwerking van een oplossing betrokken te worden (i.e. feedbackloop).

AI-tagging zal een belangrijke rol spelen in de geautomatiseerde categorisatie en toewijzing van een signaal. Toch is het belangrijk dat de tool eenvoudig en gebruiksvriendelijk blijft. Uiteindelijk moet de output van de tool het beleidsvoorbereidend proces voor een sterk lokaal sociaal beleid voeden. De ontwikkeling van de tool past binnen een ruimer proces en moet oog hebben voor de specifieke context lokale besturen.

Tijdens de marktconsultatie willen de projectpartners de behoeften van VVSG, vertaald in user stories en een programma van eisen, via praktijkvoorbeelden aftoetsen bij marktspelers. Concreet is het doel om na te gaan wat de haalbaarheid is (technisch, budget, tijd), welke (deel)oplossingen mogelijk zijn en wat eventuele risico’s zijn. Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de deelnemende bedrijven en organisaties.

Gezien de aard van het programma is het aangewezen medewerkers met een technische expertise en commerciële kennis rond mogelijke business modellen op de markt deelnemen. Het resultaat van de marktconsultatie moet de VVSG en zijn partners in staat stellen om een geschikte (innovatieve) oplossing te laten ontwikkelen i.f.v. de randvoorwaarden van een overheidsopdracht.

De marktconsultatie gaat online door op 8 maart 2022. U krijgt de MS-Teams-link voor de marktconsultatie één dag op voorhand toegestuurd. Voor een individueel gesprek wordt een aparte afspraak vastgelegd. De marktconsultatie zal ingeval er niet-Nederlandstalige deelnemers zijn, in het Engels verlopen. U kan dit aanduiden bij uw inschrijving. De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via onze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief via deze link.

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht en kan tot en met 4 maart 2022. Dit is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Vragen of opmerkingen? Contacteer:

Shares
Share This