Op 21 april 2022 organiseert Management Producties een seminarie op C-level met als thema de grote stedelijke uitdaging van vandaag, morgen en overmorgen: toekomstbestendige, leefbare, energie neutrale en bereikbare steden. Experts geven hun visie op de stad van de toekomst, en lichtten toe we in hun ogen kunnen evolueren naar toekomstbestendige, energie neutrale en leefbare steden.

België staat voor een grote verstedelijkingsopgave. De toenemende verstedelijking, de veranderende mobiliteit en de steeds grotere invloed van digitalisering vragen om een nieuwe aanpak op het vlak van (duurzame) gebiedsontwikkeling. Voor welke uitdagingen komen we te staan bij de transformatie en vernieuwing van de stads- en dorpskernen?

Tijdens deze dag gaan we in op de uitdagingen als we kijken naar binnenstedelijke gebiedstransformaties in Vlaanderen. De verstedelijking, veranderende mobiliteitsmarkt en invloed van digitalisering vraagt om een nieuwe aanpak van (duurzame) gebiedsontwikkeling. 

Het doel van dit seminarie is om ervoor te zorgen dat alle ketenpartners de krachten gaan bundelen; overheden, marktpartijen en kennisinstellingen. We willen met z’n allen de nodige transformatie van bestaande stedelijke gebieden investeren en versnellen. Waar liggen de opportuniteiten, wat zijn de lessons learned en wat zijn de mogelijke oplossingen? Hieronder alvast enkele quotes van een aantal sprekers. Voor meer info en inschrijvingen, surf snel naar: www.stedelijkplatform.be

Pascal Smet
“De afgelopen jaren hebben we Brussel in beweging gebracht. We evolueren van een stad voor auto’s naar een stad voor mensen. Een stad waar letterlijk ruimte wordt gemaakt voor ontmoeting en ontspanning. Want dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. We maken van onze stad de living van iedereen. Vandaag is de tijd rijp om met Brussel belangrijke volgende stappen te nemen. We gaan de kwaliteit van onze architectuur en onze publieke ruimte naar een hoger niveau tillen en we gaan Brussel internationaal op de kaart zetten als de ambitieuze en karaktervolle stad die het is.” 

Karen Vancluysen
“Stedelijke transformatie impliceert ook een radicale transporttransformatie. Er wacht ons nog een gigantische inhaalbeweging met het betrekking tot het herverdelen van de openbare ruimte ten voordele van duurzame vervoerswijzen. Enkel dan kan de veilige, leefbare, gezonde en klimaat neutrale stad een realiteit worden, kortom een stad voor mensen, niet voor voertuigen.”

Han Vandevyvere
“De uitdagingen voor het bereiken van klimaatneutraliteit in de gebouwde omgeving zijn ongezien.  De oplossingen zullen het ook moeten zijn.”

Ans Persoons
“De Stad Brussel heeft een masterplan opgesteld voor de ZIR4: een groot braakliggend terrein bij de Van Praet brug, aan de ingang van Neder-Over-Heembeek. Dit plan zet de lijnen uit van de nieuwe duurzame wijk die hier gecreëerd zal worden, met o.a 425 wooneenheden, een school en crèche. De sterkte van dit plan is dat het vertrekt van de onbebouwde ruimte en de eigenheid van die (natte) ondergrond: dit vormt het raamwerk waarbinnen de nieuwe gebouwen zich moeten inpassen. Rond enkele compacte bouwblokken zal een groot park aangelegd worden, met logische fiets- en wandelverbindingen op de ganse site en een focus op de opvang van regenwater. Op de meest drassige zone komt een bezoekersluw moerasbos.”

Griet Trekels
“Alles verandert. De enige constante is flexibiliteit. Maar niet alles is flexibel.”

Bart Dhondt
“Steden en wijken zijn te lang transitroutes geweest waar je ofwel voorbijraast ofwel je auto parkeert. Dat is voorgoed verleden tijd. Je verplaatsen in de stad gebeurt voornamelijk met het openbaar vervoer, de fiets of te voet. Zo moeten we ook onze publieke ruimte herinrichten, meer plaats voor actieve verplaatsingen en om onze steden te vergroenen. Dat helpt ons niet alleen de klimaatdoelstellingen aan te gaan en onze steden weerbaarder te maken, maar het maakt onze stad ook een pak aantrekkelijker om er te wonen, werken en op bezoek te komen.”

Shares
Share This