Op 9 februari werd de nieuwe oproep City Of Things 2023 gelanceerd. Het gaat in totaal om 4 miljoen euro EFRO middelen en 4 miljoen euro City Of Things cofinanciering voor het implementeren en toepassen van slimme toepassingen. We haalden de nieuwe oproep reeds aan in ons vorige artikel over de nieuwe globale EFRO oproep, maar zoomen hier even verder in op de specifieke voorwaarden van deze nieuwe City Of Things oproep. 

In de vorige oproepen was er de mogelijkheid voor steden en gemeenten om  volop te onderzoeken, testen en experimenteren. In deze nieuwe oproep gaat men dit keer uitsluitend op zoek naar opschalingsprojecten. Het voorbereiden van een aankoop of aanbesteding door een grote(re) groep en implementatie staan centraal. De indieners tonen in hun dossier aan hoe ze deze opschaling effectief willen realiseren. VLAIO liet voor deze oproep afgelopen en nog lopende City of Things-projecten doorlichten en er werd een niet-limitatieve lijst opgemaakt met initiatieven die voldoende opschalingspotentieel bezitten. Dit is de zogenaamde CoT+ lijst die als inspiratie en vertrekpunt kan dienen voor verdere implementatie. Deze oproep zal dus gaan om het stimuleren van een brede uitrol van concepten die nog een laatste duwtje in de rug nodig hebben. Nieuwe ideeën zijn daarbij zeker niet uitgesloten, maar ze hebben dus al een traject doorlopen en/of enige maturiteit. 

Verder zijn  VLOCA bij Agentschap Binnenlands Bestuur en team OSLO bij Digitaal Vlaanderen nauw betrokken en dient verplicht finaal afgestemd om na te gaan op welke manier beide trajecten best worden geïntegreerd in een project. 

Een vooraanmelding van dossiers dient te gebeuren tegen 31/3, en een volledige indiening van het projectvoorstel moet gebeurd zijn uiterlijk 30/6. Op 27 februari organiseert EFRO een infosessie over de inhouden en de voorwaarden van de verschillende nieuwe oproepen. Specifiek voor City of Things organiseert VLAIO op 3 maart een meer inhoudelijke infosessie en op 15 maart een inspiratiesessie voor steden en gemeenten waar ook Slimme Regio Vlaanderen vertegenwoordigd zal zijn. 

Binnen de City Of Things oproep 2022 werd in december 12 projecten steun toegewezen. Deze kunnen vervolgens aan de slag met de uitrol van hun project. Om aan te geven welke rol Slimme Regio Vlaanderen en hun bedrijven daarin kunnen spelen organiseerde Slimme Regio Vlaanderen op donderdag 16/2 een online infosessie voor de steden en gemeenten van de toegewezen dossiers. Er werd kennisgemaakt en pitchpunt en andere matchmaking dienstverlening van Slimme Regio Vlaanderen werd voorgesteld. Uiteraard blijft Slimme Regio Vlaanderen de uitrol van deze City Of Things dossiers van nabij opvolgen. 

Meer info over projectoproep 2023: Wat is de oproep ‘City of Things’ en welke projecten verwachten we? | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

Shares
Share This