Op 8 februari lanceerde EFRO nieuwe oproepen binnen twee beleidsdoelstellingen nl. Slim Vlaanderen en Duurzaam Vlaanderen, samen goed voor een bedrag van 24 miljoen euro aan Europese steun.Binnen de beleidsdoelstelling ‘Slim Vlaanderen’ worden twee oproepen gelanceerd die zich situeren binnen de thema’s digitalisering en city of things.

De oproep rond digitalisering richt zich op projecten die kunnen zorgen voor een versterking van digitalisering bij burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden zoals bijv. het opzetten en ontwikkelen van open data en innovatieplatformen, het demonstreren met nieuwe datagedreven digitale technologieën, digitaliseringsprocessen en het ontwikkelen van applicaties voor openbare besturen of het ontwikkelen van digitale toepassingen voor kmo’s.

Voor het thema city of things valt de nieuwe City of Things-oproep hier onder en zoekt naar projecten die Internet of Things (IoT), open data en/of AI inzetten om op een slimmere manier aan beleidsvoering te doen en een maatschappelijke uitdaging willen aanpakken. Dit alles steeds in een samenwerking met een relevant ecosysteem. De Vlaamse Regering zet zo in op de uitrol van een ‘Slimme Regio’ met als missie om de leefomgeving en levenskwaliteit van zij die de regio “gebruiken” te verbeteren en samen te werken om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken via innovatieve oplossingen. Men focust hierbij uitsluitend op opschalingsprojecten.

Binnen de beleidsdoelstelling ‘Duurzaam Vlaanderen’ wordt ingezet op het bevorderen van klimaatadaptatie, met zowel een generieke oproep, als een oproep binnen GTI Limburg.

Voor deze verschillende oproepen is er verplichte vooraanmelding. Projectideeën moeten via deze vooraanmelding voor 31 maart aangemeld worden. Na feedback hierop kan vervolgens voor 30 juni een definitief projectvoorstel ingediend worden. Meer informatie? Via de oproepteksten op vlaio.be/efro. Op maandagvoormiddag 27 februari is er in het Auditorium van het Ellipsgebouw in Brussel een infosessie waar de verschillende oproepen toegelicht worden.

Shares
Share This