Door de grote infrastructuurwerken in en rond Antwerpen hebben weggebruikers de komende jaren nood aan slimme mobiliteits- én logistieke oplossingen. Daarom lanceert Slim naar Antwerpen een nieuwe projectoproep. Daarmee gaat de stad op zoek naar oplossingen die op korte termijn enerzijds congestie verminderen en anderzijds een structurele gedragsverandering veroorzaken bij gebruikers.

Heeft uw bedrijf slimme mobiliteits- en logistieke oplossingen?

Met deze oproep wil de stad mobiliteitsaanbieders, individuele ondernemers of consortia van ondernemers stimuleren hun oplossingen op korte termijn te ontwikkelen op maat van Antwerpen en de voorliggende toekomstige uitdaging. Deze oplossingen kunnen gericht zijn op zowel personen- als logistiek en vrachtverkeer.

De geselecteerde projecten zullen zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning ontvangen. Ze zullen ook deel uitmaken van de ‘Marktplaats voor Mobiliteit’, die er op gericht is om het aanbod aan mobiliteitsdiensten in de regio Antwerpen uit te breiden en verder te verbeteren op het gebied van slim en duurzaam reizen. Ze krijgen bovendien een actieve begeleiding door slim naar Antwerpen.

Hoe kunt u een project indienen? Via deze link kan je alle informatie en digitale link terugvinden voor de indiening van een project: Stel je kandidaat voor de nieuwe projectoproep | Slim naar Antwerpen

De dealine voor indiening is 28/2/2023.

Als je vragen hebt of je projectidee even wil aftoetsen, kan je Slim naar Antwerpen contacteren via bereikbaarheidsmanagers@slimnaarantwerpen.be.

Shares
Share This