In april 2022 werd de vijfde oproep in het kader van City of Things gelanceerd. Er werden daaropvolgend door verschillende lokale overheden 17 projectaanvragen ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

De Vlaamse Regering kende op de Ministerraad van afgelopen vrijdag, op basis van de rangschikking van de jury en de gemotiveerde projectfiches, steun toe voor een totaal bedrag van 9,15 miljoen euro aan Vlaamse steden en gemeenten (Gent, Kortrijk, Mechelen, Antwerpen, Zaventem, Roeselare, Mechelen, Oostkamp, Brugge, Antwerpen, Puurs-Sint-Amands en Genk) voor de uitvoering van de 12 geselecteerde projecten.

Slimme Regio Vlaanderen is van dichtbij betrokken in verschillende stadia van deze oproep City of Things.

Gedetailleerde informatie over de inhoud van de 12 geselecteerde projecten vind je hier.

Shares
Share This