De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf. Het Vlaams Datanutsbedrijf is een intelligente verkeerswisselaar van data, die zorgt voor een gelijk speelveld voor alle publieke en private spelers binnen aangesloten data-ecosystemen, en die antwoorden biedt op de uitdagingen voor een datagedreven economie. Het Datanutsbedrijf is betrokken bij het platform voor persoonlijke datakluizen, het Vastgoedinformatieplatform en de Vlaamse Sensor Data Space. Dit decreet werd op 30 november 2022 aangenomen door het Vlaams Parlement.

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?search=datanutsbedrijf

Shares
Share This