Om Vlaams-Nederlandse samenwerking te stimuleren subsidieert Interreg Vlaanderen – Nederland grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. De financiering gebeurt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Op 10 februari 2022 lanceerde Interreg Vlaanderen-Nederland een eerste oproep binnen het zesde subsidieprogramma, die meteen de start van de nieuwe programmaperiode (Interreg VI) inluidde. In die oproep werden alle vier de thema’s opengesteld. Het programma voorzag hier een toekenning van ongeveer € 69 miljoen. 

Recent, op 10 november 2022 lanceerde Interreg Vlaanderen-Nederland een tweede oproep om Vlaams-Nederlandse samenwerking op vier domeinen te stimuleren: een slimmer, groener, socialer Europa en/of een Europa zonder grenzen. 

Het programma wil hiervoor maximaal € 49,5 miljoen toekennen. Samen met het budget van de eerste oproep, komt dit samen op € 121 miljoen. Deze tweede projectoproep wordt afgesloten op 9 februari 2023, stipt om 18:00. Tot dan is er de tijd om een projectaanmelding met grensoverschrijdende samenwerking in te dienen via het e-loket op de website van Interreg Vlaanderen – Nederland. Je kan projecten aanmelden binnen elke prioriteit van de vier prioriteiten in het programma: een slimmer, groener, socialer Europa en een Europa zonder grenzen. 

Op de website kan je je project aanmelden en vind je eveneens het programmareglement (concept), alsook een leidraad aanmelding en een conceptformat voor een projectaanmelding

https://www.grensregio.eu/assets/files/site/Lancering-oproep-2.pdf

Shares
Share This