Al enkele weken stonden er 2 pitches online van de stad Hasselt. In deze pitches op Pitchpunt, doen ze hun goedgekeurd City of Things project uit de doeken en geven ze in het kort weer waarvoor ze precies input van de aanbodzijde (bedrijven en kennisinstellingen) nodig hebben. Deze pitches werden vlot bekeken door onze bedrijvenleden en bedrijven en kennisinstellingen die nog geen lid zijn. De pitch is open voor iedereen. Vervolgens werd er een online sessie georganiseerd waarbij de stad Hasselt online kwam om een Q&A sessie te houden. Geïnteresseerden konden vragen stellen over de werkpakketten, wat er exact gezocht wordt, hoe de stad dit wenst aan te pakken, enz. Ook was er ruimte voor constructieve feedback aan de stad waarbij ze de opmerkingen van de aanbodzijde mee kunnen nemen in hun aanbestedingsproces. Het was een interessante matchmakingssessie voor beide zijden. Tijdens het vervolgtraject, stelt SRV zich op als facilitator om de geïnteresseerde partijen te helpen om een consortium te vormen en/of op zoek te gaan naar andere partners. Dit maakt deel uit van het partnership dat SRV heeft met VLAIO  binnen de City of Things oproep.

Steden kunnen terecht bij SRV met hun vragen richting de aanbodzijde en onze leden pitchen hun oplossingen op ons pitchpunt wat uiteindelijk moet leiden tot een portfolio van smart city oplossingen waarin overheden kunnen grasduinen, op zoek naar partners om hun innovatieve projecten te realiseren. Het Pitchpunt is nog maar recent gelanceerd en moet nog verder uitgebouwd worden. De eerste overheidspitches zijn alvast een succes, onze leden zijn druk bezig om hun pitches op te nemen en zullen ook snel online staan.

Pitchpunt wordt een belangrijke matchmakingstool in het smart cities ecotoop. Wil je er deel van uitmaken? Neem gerust contact met ons op (info@slimmeregio.vlaanderen)

Shares
Share This