“We hebben met onze datahub de ambitie om hét platform te zijn voor Vlaamse lokale besturen”

 

Steden van elk formaat slim maken, dat is het doel van MyCSN. Het cloudplatform is in april 2019 opgericht door het klimaatbedrijf Nuhma en door het publiek-privaat samenwerkingsverband Cipal Schaubroeck. We spraken met Luc Van Maldeghem, general manager van MyCSN, en Ludo Kelchtermans, CEO van Nuhma over hun opstart en ambities.

Wat doet MyCSN precies?
Luc Van Maldeghem: “Met MyCSN willen we steden en gemeenten van ieder formaat helpen om slim te worden. Een van de stappen die we hierbij nemen, is het aanbieden van een cloudplatform waar we slimme diensten, zowel sensoren als applicaties, aan connecteren. Uniek in ons verhaal is dat de stad hierbij eigenaar blijft van zijn data. Dit willen we bovendien op een economische manier doen: zowel de kleine steden, als de grote steden hebben de mogelijkheid om in ons platform te stappen.”

Hoe hebben jullie ontdekt dat hier een markt voor is?
Ludo Kelchtermans: “We zijn een publieke speler die data verwerft in de publieke ruimte en dus hebben we ook een verantwoordelijkheid als publieke speler. De GAFA’s (Google, Amazon, Facebook en Apple) doen nu ook veel met de verzamelde data, maar dat is niet altijd conform de GDPR-richtlijnen en altijd met een commerciële invalshoek, veelal gedreven door buitenlandse belangen. Wij vinden dat de verzamelde data uit de publieke ruimte ook publiek moeten blijven: de data in ons platform blijven eigendom van de burger of van de publieke speler. De data blijft dus in Vlaamse handen. In 2016 zijn we met het boek van Pieter Ballon (Smart Cities: hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt) aan de slag gegaan. Hierdoor kregen we het inzicht dat als we niet inzetten op samenwerking, er enkel kleine smart city-projecten ontstaan, die ook snel weer uitdoven. Daarom hebben we in 2017 s-Lim opgericht. Daarmee verenigen we de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region.”
Van Maldeghem: “s-Lim is meteen ook de eerste grote klant van MyCSN. Verder zijn ook Buck-e en Onze Stad App al met ons in zee gegaan. Buck-e beloont kinderen die met de fiets naar school gaan met ‘digitale dukaten’ die ze kunnen spenderen bij lokale handelaars of op de kermis.

Welke applicaties draaien er al op jullie platform?
Luc Van Maldeghem:
“Naast Buck-e hebben we bij de bouw van het platform allerlei applicaties in testfase draaiende gezet op ons platform. Zo monitoren we reeds geruime tijd deelfietsen in een centrumstad in Vlaanderen, waarbij we via artificiële intelligentie voorspellingen doen omtrent het gebruik van die fietsen in functie van tijd en weersomstandigheden. In alle stilte monitoren we sinds meer dan een jaar in realtime parkings over heel Vlaanderen. Alleen die data betekent al een schat aan beleidsinformatie trouwens. We hebben ook proefprojecten gedaan rond het slim aansturen van de verkeersverlichting in functie van het weer en de drukte op straat.”

Wat zijn de voordelen voor een stad om met jullie samen te werken?
Luc Van Maldeghem: “We hebben bij de bouw van ons dataplatform veel aandacht gehad voor de architectuur. We bouwden een platform dat open, schaalbaar en toch betaalbaar is, ook bij grote datavolumes. Dit in tegenstelling tot de platformen van sommige grote buitenlandse spelers. Dat ons platform open is, betekent onder andere dat elke applicatieprovider op ons platform kan connecteren. Het lokale bestuur heeft de controle over de data die verzameld wordt. Dit maakt uitwisselingen mogelijk met andere steden en gemeenten. Geen enkele gemeente of stad wil een ‘slim eiland’ zijn. Ook de burgers, bedrijven en bezoekers willen 1 gebruikerservaring over heel Vlaanderen. Daarnaast kunnen we lokale besturen ook begeleiden in hun ‘smart aanpak’.”

Welke moeilijkheden hebben jullie in die eerste maanden al ervaren?
Luc Van Maldeghem: “Wat we vandaag vooral zien gebeuren, is dat er een stovepipe approach is bij het uitschrijven van bestekken. Er is bijvoorbeeld een goede oplossing rond sluikstorten, maar de data blijven in het beheer van de aanbieder van de oplossing of applicatie. Dit is meteen ook onze grote vijand, want het is gemakkelijker om een oplossing in 1 pakket te kopen dan te zeggen we bouwen er een laag data tussen.”
Ludo Kelchtermans: “Inderdaad, en een gemeente is vaak enkel geïnteresseerd in de oplossing en niet zozeer in alles wat eronder zit. Maar zonder data, ben je niets. Meer nog, je geeft je waardevolste bezit op lange termijn weg aan een derde partij.”
Luc Van Maldeghem: “Daarom bouwen we slimme oplossingen over verschillende domeinen heen. We creëren meerwaarde door diverse datastromen te combineren om zo het ‘silo-denken’ te overstijgen. Bijvoorbeeld door de openbare verlichting aan te sturen op basis van de mobiliteit. We voelen wel dat dit langzaam aan het veranderen is. Verder is het ook niet altijd gemakkelijk om lokale besturen of regio’s te laten samenwerken.”

Daar kunnen we ons iets bij voorstellen.
Ludo Kelchtermans: “Ja, iedereen predikt wel dat samenwerken een must is, maar ik citeer graag Bart De Wever in het boek van Pieter Ballon: ‘smart cities zijn de laatste jaren blijven steken in enkele alleenstaande realisaties, die hen eigenlijk niet slimmer maken.’ En dat is door die verkokering. Dit is enkel te doorbreken door te gaan samenwerken, en zo ook de schaalgrootte op te zoeken.”
Luc Van Maldeghem: “Er komen wel goede initiatieven vanuit de Vlaamse overheid, zoals City of Things. Waarbij ze verkondigen dat dit de manier is waarop je een stad slim maakt. We zijn een van de eersten die er effectief klaar voor zijn om het op deze manier te doen.”

MyCSN Luc Van Maldeghem

Luc Van Maldeghem, CEO van MyCSN


Is hier dan geen rol voor de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)?
Ludo Kelchtermans: “Absoluut. Zij kunnen sensibiliseren dat samenwerken en schaalgrootte een must is. Zij kunnen mee uitdragen dat besturen die ‘openheid van architectuur’ moeten bewaken en ze kunnen samenwerkingsverbanden vormgeven. Maar er is eerst een draagvlak nodig op lokaal niveau, het moet bottom-up gebeuren. Het kost ook geld, en daar loopt het dikwijls fout. Centrumsteden denken soms het alleen te kunnen, maar ook zij zullen in een globaliserende context op langere termijn tegen de limieten aanlopen. Er is een nog grotere schaal nodig om het ook op langere termijn betaalbaar te houden. Je moet tot samenwerkingsverbanden komen zoals we nu in Limburg hebben dankzij s-Lim. Als Limburg een stad zou zijn, dan zou het met zijn 900.000 inwoners, de grootste stad van het land zijn. En toch is dat nog veel te klein en moeten er samenwerkingsverbanden over heel Vlaanderen ontstaan. Als we hier niet in slagen, is het eigenlijk zonde van de middelen die je erin stopt. Daarom hebben we met onze datahub de ambitie om hét platform te zijn voor Vlaanderen, op termijn voor België en zelfs internationaal.”

Jullie zijn sponsor van Smart Cities Vlaanderen. Wat is jullie motivatie hiervoor?
Luc Van Maldeghem: “We willen leren wat er leeft in de business vandaag. Welke soorten oplossingen komen er? Wat kan de technologie? Maar we willen de bedrijven ook sensibiliseren om open te zijn.”

Tot slot: hoe zien jullie de toekomst van MyCSN?
Luc Van Maldeghem: “Rooskleurig en groots (lacht). We hebben een ambitieus businessplan om over 7 jaar in iedere stad of gemeente aanwezig te zijn. Maar we willen alles op de juiste manier doen om dan op een bepaald moment te accelereren. We willen de juiste oplossingen aanbieden, zodat steden van elk formaat slim kunnen worden. We willen hét dataplatform worden voor steden en gemeenten. En op termijn dé databroker van die publieke data.”

Meer weten?

The following two tabs change content below.
Shares
Share This