Smart Cities Vlaanderen sprak met Professor Pieter Ballon op het Mix&Match event van Limburg Startup. Hij is verbonden aan de VUB leerstoel rond smart city, zet zich bij imec in voor de City of Things-proeftuin in Antwerpen en is coördinator bij Smart Flanders Elke stad noemt zichzelf wel een smart city, maar wat vindt u zelf het beste smart city-initiatief wereldwijd? Pieter Ballon: “Kopenhagen vind ik echt een inspirerend voorbeeld waar iedereen iets van kan leren. Kopenhagen laat zien dat een smart city staat of valt met een lange termijnvisie van de overheid en het vermogen om het bedrijfsleven en de maatschappij achter deze visie te scharen. Slimme technologieën worden er gebruikt als een middel om een doel te bereiken. In het geval van Kopenhagen is dat een energiezuinige, groene en duurzame stad. De middelen die ze hiervoor inzetten kunnen technologisch of niet-technologisch zijn. Zo zetten ze bijvoorbeeld heel sterk in op het stimuleren van mensen om met de fiets naar het werk gaan. Dit is ook gelukt: 60 procent van de pendelaars gaat met de fiets naar het werk. Dat is ongelofelijk, wij komen nog niet aan 10 procent.” Hoe is dit te zien in het straatbeeld? “Men gaat bijvoorbeeld apps ontwikkelen waar iemand kan zien wat de meest gunstige route is om die dag op zijn werk te geraken. Er staan elektronische borden in de straat die fietswegomleggingen aangeven of men gaat slimme verkeerslichten installeren waardoor er een groene golf voor fietsers ontstaat. Kopenhagen gaat fietsbruggen aanleggen op de routes waar de meeste fietsers passeren en gaat de vuilnisbakken langs de straat zo kantelen dat een fietser er gemakkelijker iets kan ingooien. Aan de verkeerslichten gaat men zelfs speciale houders plaatsen zodat een fietser er met zijn voet op kan leunen en zo sneller vertrokken is als het licht op groen springt. Dit zorgt ervoor dat ook de fietsers achter hem mee kunnen met dit groen licht. Er zit veel slimme technologie achter, maar er zit net zo goed een infrastructuurprogramma achter. Heel die stad gaat zichzelf heruitvinden en innoveren met een heel specifiek doel: mensen moeten sneller en met een beter comfort dan met de auto naar hun werk kunnen gaan.”

Het is belangrijk om eerst proeftuinen te organiseren waar je dit soort nieuwe ideeën kan uittesten

Professor Pieter Ballon En in België? “Als ik naar België kijk, zijn er heel wat interessante initiatieven. Er is de wijkgerichte smart city-werking in Gent, de slimme mobiliteit- en parkeersystemen in Kortrijk en de City of Things-proeftuin in Antwerpen. Maar als ik er 1 moet uitkiezen, zou ik de Fix my Street-app nemen in Brussel. Dat is een simpele mobiele applicatie die de gewone burger toelaat om problemen in het straatbeeld te melden, zoals een put in de weg of een kapot verkeerslicht. Hij moet zich niet afvragen waar en hoe hij dit moet melden. Hij kan gewoon een foto nemen met zijn smartphone. De foto krijgt via de app een geotag en komt zo automatisch bij de juiste dienst terecht. Bovendien wordt die melding publiek zichtbaar zodat iedereen kan volgen of de melding wel opgelost wordt. Brussel ging zo van 0 meldingen per jaar naar 20.000 aangepakte melden. Een groot succes, zeker in zo een complexe bestuurlijke situatie als Brussel.” Er is stilaan een wildgroei aan smart city ideeën. Hoe moeten smart city initiatieven aangepakt worden? “Het is belangrijk om eerst proeftuinen te organiseren waar je dit soort nieuwe ideeën kan uittesten. De wortels van de Fix my Street-applicatie liggen in de i-City proeftuin die in 2006 in Hasselt plaatsvond. Dat was de eerste proeftuin in België die met smart city diensten te maken had. 10 jaar later is het idee in werking in Brussel en heeft het een echte impact op die stad.” In uw boek ‘smart cities’ pleit u voor smart regions in plaats van slimme steden. Wat zijn juist de voordelen van een regio ten opzichte van een stad? “De mobiliteits-, parkeer- en veiligheidsproblemen houden niet op bij de administratieve grenzen van een stad. Je kan niet anders dan over die bestuurlijke grenzen heen gaan en in grotere gewesten gaan denken. Ons land is eigenlijk één grote nevelstad. ‘Het Brussels oog’- met Brussel in het midden en errond een enorme ring die eigenlijk heel Vlaanderen en een heel stuk in Wallonië omvat – wordt helemaal door een grootstedelijke dynamiek bepaald. Brussel heeft zo miljoenen inwoners, als je kijkt naar het stedelijke systeem errond. Neem nu Mechelen. In internationaal opzicht is dat een kleine stad, want er is geen Mechelse economie, er is geen Mechelse mobiliteit. De Mechelse mobiliteitsproblemen worden veroorzaakt doordat het tussen Antwerpen en Brussel ligt. We maken deel uit van 1 grootstedelijk systeem.” Een van de grootste struikelblokken van een smart city is privacy en data, zeker nu Europa met de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) komt. Welke impact heeft GDPR op slimme steden? “Het is een heel positieve zaak dat Europa probeert een geharmoniseerd, duidelijk en streng privacy kader te scheppen. Het is belangrijk dat bedrijven duidelijk weten wat ze met data mogen doen en dat ze nadenken over hoe ze met deze data omgaan. Helaas bevat de GDPR-wetgeving nog heel veel vaagheden. Het zijn eerder een aantal algemene richtlijnen waardoor het toch nog niet volledig duidelijk is wat er nu allemaal wel en niet mag. We zullen dus een aantal jaren moeten afwachten hoe die GDPR geïnterpreteerd en toegepast wordt in de praktijk en hoe de rechters deze wetgeving gaan interpreteren.”

The following two tabs change content below.
Shares
Share This