Projectfinanciering

Heb je een innovatief idee, maar ontbreekt het nog aan financiële middelen? Er zijn heel wat instanties die bedrijven hierbij kunnen helpen. Slimme Regio Vlaanderen bundelt deze graag voor jou, zodat jouw bedrijf vlot de weg vindt in het doolhof van subsidies en open calls. Interesse in een projectoproep, maar zie je het toch niet zitten om op eigen houtje een dossier in te dienen? Neem dan contact op met ons team. Wij helpen je om de geschikte partners te vinden en staan je bij met de dossieropbouw.

EU-subsidies

Verschillende subsidiedeadlines werden verlengd. Bekijk ze hier in dit handige overzichtsdocument. 

Open market consultation: Brussels Metro Pre-Commercial procurement for smart monitor of people flow

MIVB-STIB invites interested bidders to participate in the open market consultation for its Muntstroom pre-commercial procurement. The aim is to develop novel data driven solutions for smart predictive monitoring of people flow, for use cases including transport, COVID-19 and security analytics. A Living Lab is envisaged for testing the solutions in the Brussels Capital Region. The solutions are needed for the Collection, Combination, Storage, Analysis of and Smart Access to people flow-data. Register to the 19/11/20 webinar before 13/11/20 and complete the OMC questionnaire by 4/12/20.

EIC accelerator pilot

Dit instrument ondersteunt bedrijven met marktgerichte innovaties en veel groeipotentieel op zowel financieel vlak (subsidies of blended finance) als op het vlak van begeleiding (coaching, advies en het zoeken naar zakenpartners). Dit instrument richt zich op een zeer beperkt aantal bedrijven die hun innovatieve en disruptieve technologieën willen commercialiseren.

Deadline: De periodieke afsluitdata voor 2020 zijn gekend: 8/1/2020; 18/3/2020; 19/5/2020 en 7/10/2020. Het blijft echter mogelijk om tijdens de evaluatieperiode voorstellen in te dienen die dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld zullen worden.

Europese onderzoeks- en innovatiesteun: Horizon 2020

Dit is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie (periode 2014-2020). Afhankelijk van de doelstelling kunnen zowel individuen, ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen als organisaties voor technologieverspreiding deelnemen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten.

Zoek in alle subsidies

 

Mobilidata

Gezocht: partners ITSapp en RIS voor de intelligente verkeerslichten

Een nieuwe dag, een nieuwe aankondiging: de aanbesteding voor het tweede deel van de intelligente verkeerslichten (iVRI’s) is gepubliceerd. We zijn op zoek naar iVRI-partners die een ITSapp en RIS kunnen leveren als dienst.

Wie zoeken we voor de ITSapp en de RIS?

Terug naar de ITSapp en RIS-aanbesteding. Naast het leveren van de ITSapp en RIS als dienst, maakt ook de productie van het benodigde ITF-bestand van intelligente verkeersregelaars deel uit van deze opdracht. De ITSapp-leverancier draagt ook de verantwoordelijkheid voor de integratie van de verschillende componenten van de iVRI.

Is je interesse geprikkeld? Klik dan hieronder op de aanbestedingslink  en neem deel aan de openbare procedure voor de meerjarige raamovereenkomst:

 Aanbesteding iVRI – ITSapp & RIS

 

Gezocht: partners voor de uitrol van intelligente verkeerslichten in Vlaanderen

Mobilidata is op zoek naar partners om mee de missie van het programma waar te maken: de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming optimaliseren en een positieve impact genereren op de luchtkwaliteit. We willen dit realiseren door alle weggebruikers beter te informeren in het verkeer, door flexibel te prioriteren en door verkeerslichtenregelingen te optimaliseren.

De iVRI’s ofwel de intelligente verkeerslichten spelen daarin een sleutelrol.

De eerste aanbesteding met betrekking tot intelligente verkeerslichten werd ondertussen gepubliceerd. Het betreft de opdracht VWT/INN/2020/011. Ook met betrekking tot de tweede aanbesteding gerelateerd aan iVRI’s, opdracht VWT/INN/2020/012, zitten we niet stil. De vooraankondiging van de ITSapp- en het RIS-onderdeel werd enkele dagen geleden ververst en aangevuld met een aantal belangrijke bijlagen. Voor die opdracht zijn we op zoek naar aannemers voor het in dienst stellen, exploiteren, hosten en aanpassen van het ITSapp- en het RIS-gedeelte. Ook de productie van het benodigde ITF-bestand van intelligente verkeersregelaars valt onder deze opdracht. De ITSapp-leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor de integratie van de verschillende componenten van de iVRI. 

Ben je een organisatie met de nodige expertise in de wereld van iVRI’s? Wil jij partner worden van Mobilidata? Lees dan zeker onze eerste iVRI-aanbesteding en wie weet maken we samen het Vlaamse mobiliteitslandschap van morgen slimmer.

Voor meer informatie over de aanbesteding, klik hier: VWT/INN/2020/011.

Vooraankondiging Mobilidata Core: 

Belangrijkste wijziging in de vooraankondiging is de nieuwe procedurevorm waaronder we de overheidsopdracht voor het Mobilidata Core project in de markt zetten.

De procedurevorm voor de aanbesteding van het Mobilidata Core project. We kiezen niet langer voor een Innovatiepartnerschap, maar gaan voor een Concurrentiegerichte Dialoog.

In een notendop werkt een Concurrentiegerichte Dialoog als volgt. Elke belangstellende ondernemer kan naar aanleiding van de publicatie van een selectieleidraad een aanvraag tot deelneming indienen. In deze selectieleidraad staan de criteria waaraan de kandidatuur van een belangstellende onderneming moet voldoen duidelijk omschreven.

Na selectie van de kandidaten o.b.v. de selectiecriteria voert de aanbestedende overheid een dialoog met de geselecteerde kandidaten, met de bedoeling om één of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbestedende overheid beantwoorden. Op het einde van de dialoog-fase dienen de ondernemingen een offerte in voor de door hen tijdens de dialoog uitgewerkte oplossing(en). De aanbestedende overheid kiest vervolgens de beste offerte door alle offertes af te toetsen aan vooraf omschreven gunningscriteria.

Volgende stappen

We voorzien de publicatie van de selectieleidraad in de tweede helft van november. De uiterlijke datum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming komt daardoor nog voor het einde van dit jaar te liggen.

We schatten de dialoog-fase af te ronden in de zomer van 2021. Daarna worden de door de ondernemingen ingediende offertes afgetoetst aan de gunningscriteria voor deze opdracht, en wordt de best gerangschikte offerte voorgesteld aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring. Na de dialoogfase kan de ontwikkelfase van start gaan. Die verwachten we te starten in het najaar van 2021. Alle timings zijn onder voorbehoud.

Wil je de geactualiseerde vooraankondiging raadplegen? Klik dan op deze link: 

Vooraankondiging Mobilidata Core Concurrentiegerichte Dialoog

PIO calls

Met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) willen we de enorme koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer strategisch inzetten voor innovatie.

Het PIO creëert via innovatieve overheidsopdrachten extra mogelijkheden om, samen met ondernemingen en onderzoekscentra, de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en innovatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen. Het PIO draagt zo bij tot: 

 • een performante overheid 
 • competitieve ondernemingen 
 • oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Vlaanderen besteedt jaarlijks ruim 30 tot 40 miljard aan overheidsaankopen. Dit vertegenwoordigt een belangrijk economisch potentieel. 

Het is de bedoeling om elke Vlaamse beleidsmaker, overheidsmanager en aankoper bij de overheid of in de publieke sector te overtuigen van de meerwaarde van innovatieve overheidsopdrachten. En innovatieve overheidsopdrachtenen te ontwikkelen tot een structureel instrument voor het optimaliseren van de werking en dienstverlening van de publieke sector en het realiseren van toekomstgerichte beleidsdoelstellingen.

Projecten:

Wat biedt PIO?

INFORMATIE EN ADVIES

Het PIO biedt aan alle Vlaamse publieke actoren informatie en advies bij innovatieve aankoopprojecten. Via zijn nieuwsbrief informeert het PIO-team u over alle relevante activiteiten en initiatieven in Vlaanderen en Europa. Onderaan deze pagina kan u in het nieuwsarchief alle berichten van de voorbije jaren raadplegen. Tegelijk werkt het PIO-team aan een gids met de ambitie om uit te groeien tot het Vlaamse kennisplatform voor innovatieve overheidsopdrachten.

BEGELEIDING EN COFINANCIERING

Daarnaast begeleidt het PIO-team enkel (!) geselecteerde PIO-projecten gedurende het volledige aankooptraject en voorziet het PIO ook in cofinanciering voor deze projecten.

In totaal beschikt het PIO jaarlijks over 5 mio euro. De specifieke noden van elk traject bepalen de omvang van de mogelijke cofinanciering. Er zijn in principe geen maximale bedragen voorzien.

Openstaande/recente opdrachten voor bedrijven

 • Incontinentiezorg 2.0: Het bestek van beperkte waarde voor aanduiding van een evaluator voor pilootprojecten rond slimme luiers werd verspreid op 30 september. Offertes worden verwacht tegen 27 oktober 2020.
 • Smart Sporting Cities, De selectieleidraad voor een opdracht voor het monitoren van sport en beweging in de publieke ruimte met behulp van Internet of Things oplossingen werd op 5 oktober gepubliceerd op e-notification. Kandidaturen worden verwacht tegen 5 november 2020, 9h00. De ontvankelijke kandidaten worden verwacht hun kandidatuurstelling te komen ‘pitchen’ op 9 of 13 november (back-up). 
 • Online Reserveren en Betalen bij Stad Gent. De selectieleidraad voor de opdracht tot het ontwikkelen van een laagdrempelige online marktplaats waarop de burger een divers aanbod van producten en diensten kan bekijken, selecteren en betalen werd op 12 oktober gepubliceerd op e-notification. Kandidaturen worden verwacht tegen 13 november 2020. De ontvankelijke kandidaten worden verwacht hun kandidatuurstelling online te ‘pitchen’ op 25 november 2020.

 

Opdrachten in voorbereiding

Het bestek is bijna klaar voor:

COVID-19 Industrial Clusters response portal

 This webpage supports the efforts of industrial clusters to address the challenges posed by the COVID-19 epidemic in Europe. Over 1100 offers from companies were already channeled to the European Commission via clusters with the support from the European Cluster Alliance.

This webpage has been created to facilitate the interaction of the industrial cluster community to allow fast and direct responses within the community itself too. Its objective is twofold:

 • Serve as a one-stop shop where reliable information can be found on actions and decisions of the European Commission for industry and especially industrial clusters.
 • Support an open discussion forum where actors can share their experiences, solutions, requests and questions
Lopende projectoproepen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. EFRO heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio’s. 

Bekijk de lopende oproepen via onderstaande link.

Zoek in alle subsidies

Wedstrijden voor ondernemers

Jaarlijks worden er verschillende wedstrijden voor starters en ondernemers georganiseerd, al dan niet met steun van de overheid. De prijzen zijn zeer divers: een geldprijs, coaching trajecten, toeleiding naar netwerken of toeleiding naar financiering. Hier trachten we een overzicht te geven van de lopende ondernemings(plan)wedstrijden voor ondernemers in Vlaanderen.

Lopende projectoproepen

Momenteel geen specifieke oproepen rond smart cities. Bekijk de lopende oproepen via onderstaande link.

Zoek in alle subsidies

Oproepen

Oproep 2020 Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)
Deadline: 14 mei 2020 en 22 oktober 2020
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) biedt je de kans om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen of aan te kopen voor de problemen en/of uitdagingen die zich in jouw publieke organisatie stellen. Ook Smart City projecten passen hier zeker in.

Oproepen

Oproep City of Things
Deadline: 1 oktober 2019
De Vlaamse overheid voorziet middelen (4 miljoen euro in zowel 2018 als 2019) om alle Vlaamse steden en gemeenten – groot én klein – de kans te geven slim aan de slag te gaan met smart city-toepassingen. De oproep City of Things wil elke Vlaamse stad of gemeente smart maken. 

Voor wie?
Vlaamse steden en gemeenten
Voor wat?
voorbereiding van de implementatie van smart city-toepassingen
Bedrag
maximum € 300.000 per project
Subsidiedatabank
Overzicht van alle subsidies én financieringsmaatregelen voor ondernemers actief in het Vlaamse gewest.  Met de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

Zoek in alle subsidies

Oproepen

Imec is de wereldleider in R&D en innovatie voor nano-electronica en digitale technologie. Meer dan 3500 onderzoekers werken dagelijks aan de toekomst. Drone-bedrijven die samenwerken met imec kunnen rekenen op heel wat know-how om hun idee verder uit te werken, en dat in een optimale omgeving.

Imec iStart
Acceleratie programma voor tech-startups met 12 maanden begeleiding en tot 50K seed capital.

Marktconsultatie Mobilidata
Voor het programma ‘Mobilidata’ nodigen het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en imec vzw marktspelers met kennis en ervaring omtrent innovatieve mobiliteitsoplossingen en coöperatieve intelligente transportsystemen – ofwel C-ITS – uit om deel te nemen aan een marktconsultatie.

Vooraankondiging Mobilidata
Mobilidata maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande slimme infrastructuur en (anonieme) mobiliteitsdata. Op het hoogste niveau kan je het programma onderverdelen in 3 grote bouwblokken:

 1. Slimme data-infrastructuur
 2. Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS)
 3. Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI)

Het iVRI-luik zijn 2 aparte aanbestedingen waarvoor we de vooraankondigingen al hebben gepubliceerd (TLC gedeelte en RIS&ITS-app gedeelte). De slimme data-infrastructuur en het C-ITS-luik willen we realiseren via een Innovatiepartnerschap. Dit is een grote opdracht en de officiële publicatie ervan duurt nog even, maar de vooraankondiging is intussen wel gepubliceerd. Aansluitend daarop zullen we de komende weken en maanden verschillende, veelal meer technische documenten, zij het ‘onder voorbehoud’ en in afwachting van de definitieve publicatie, bekendmaken.

Subsidieloket

Momenteel geen specifieke oproepen rond smart cities. Bekijk de lopende oproepen via onderstaande link.

Zoek in alle subsidies

Projectenfonds Antwerpen

Antwerpen wil een duurzame stad zijn waar iedereen aan kan meewerken. De stad geeft daarom via het projectenfonds een premie voor duurzame en vernieuwende projecten. Zowel inwoners, kennisinstellingen als bedrijven kunnen een project indienen. De stad trekt in totaal elk jaar 100.000 EUR uit en kent per project maximaal 15.000 EUR toe. Indieningsdata zijn 1 februari, 15 mei en 1 oktober 2020.

Digipolis Antwerpen

Multi veiligheids – en communicatieplatform: 

Tijdens interventies bij een brand, een ongeval of een andere noodsituatie werken de verschillende hulpdiensten intensief samen. Ter plaatse moeten ze vooral op een efficiënte manier met elkaar kunnen communiceren en actuele en juiste informatie krijgen. Idealiter komen deze gegevens uit één bron en zijn ze direct beschikbaar voor iedereen. Vandaag zijn er heel wat datasets (dronebeelden, track and trace gegevens, persoons- en pandinformatie, vergunningen, enzovoort) die nog niet meteen klaar zijn voor gebruik in interventie context maar waarvan de veiligheidsdiensten wel graag gebruik willen maken. We zoeken een partner die op basis van deze datasets een context store voor interventies ontwikkelt.

Deadline voor het tonen van interesse: 20 april 2020

 

Subsidieloket

Innovatiegedreven ondernemerschap

Om Limburgse kmo’s aan te moedigen samen met andere bedrijven een innovatieproject te realiseren, heeft de provincie Limburg een subsidiereglement opgesteld. Hiermee kunnen samenwerkende bedrijven een subsidie aanvragen om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te onderzoeken, ontwikkelen of testen.

Alle Limburgse kmo’s kunnen aanspraak maken op de subsidie wanneer:

 • ze optreden namens een consortium van minstens twee ondernemingen.
 • het consortium een innovatief idee wil onderzoeken, ontwikkelen of testen om een vernieuwend product, proces, dienst of marktbenadering te ontwikkelen die een positieve impact heeft op de eigen bedrijfsvoering en op de Vlaamse markt.

De innovatieprojecten kunnen onderzoeksactiviteiten (o.a. dataverzameling, haalbaarheidsonderzoek, uitwerken van concepten, …) omvatten maar moeten steeds een luik met conceptvalidatie en ontwikkeling (o.a. het testen en bijsturen van concepten, prototyping, pilots, demonstraties, …) inhouden met het oog op de inkanteling ervan in de economische activiteiten van de deelnemende bedrijven.

Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50 % van de kosten die werkelijk gemaakt zijn voor het innovatieproject met een maximum van 50.000,00 euro per aanvraag.

Deadline: 30 april en 30 oktober van het lopende budgetjaar

Zoek in alle subsidies

SALK turbo

SALKturbo voor een competitief, duurzaam, digitaal en inclusief Limburg

Een analyse van de sterktes en zwaktes van de Limburgse economie, het omarmen van megatrends als unieke opportuniteiten voor deze economie en de sense of urgency hebben geleid tot een ambitieus actieplan voor het herstel en de duurzame versterking van de Limburgse economie: SALKturbo.

Het doel van SALKturbo is dat binnen 10 jaar Limburg socio-economisch tot de meest competitieve regio’s van West-Europa behoort. Dit moet gemeten worden door duidelijke doelstellingen vast te leggen in de vorm van KPI’s en onze positie in internationale rankings.

Uiteraard kan men voor een project beroep doen op subsidies of middelen die georiënteerd zijn op dezelfde doelstelling. Dat kan gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal, Europees of vanuit organisaties, fondsen, enzovoort… 

Er wordt een ‘matchingwebsite’ gelanceerd, waar organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en andere geïnteresseerden partners kunnen zoeken om samen een project aan te pakken. Daarvoor zullen de bijna 300 projectinspiraties die van de werktafels, thematafels en individuele organisaties en burgers kwamen, online gezet worden. Je kan die doorzoeken op basis van thema of ambitielijn. Op dit matchingplatform kan men zich kenbaar maken als mogelijke leidende partner of als mogelijke meewerkende partner. Iedere geregistreerde gebruiker kan ook vragen stellen aan de andere gebruikers of opmerkingen geven. Via de matchingwebsite kan men de contactgegevens vinden van mogelijke partners. Het is de bedoeling dat men zelf initiatief neemt om met deze partners de handen uit de mouwen te steken rond een projectinspiratie.

Zie hier voor de projectinspirator van SALKturbo. 

Subsidieloket
Subsidieloket

Slimme Regio Vlaams Brabant

Deadline: 30 januari 2022

Weet jij een slimme oplossing voor maatschappelijke uitdagingen op vlak van mobiliteit, economie, waterlopen, energie, toerisme, recreatie en bestuur die onze provincie leefbaarder maakt voor de inwoners?

De aanvraag verloopt in twee fases. Dien het projectidee ten laatste 1 maart 2021 in. Selecteren we jouw project? Dan vraag je ten laatste 31 mei 2021 een subsidie aan. Eind juli maken we bekend welke projecten goedgekeurd worden. De testopstelling van het project duurt 2 jaar met een mogelijke verlenging van 1 jaar.

Lees hier meer.

Subsidieloket

Provinciale co-financiering voor Europese projecten. 

Organisaties die een Europees project indienen kunnen in sommige gevallen ook terecht bij de Provincie West-Vlaanderen voor aanvullende cofinanciering. 

Zoek in alle subsidies

Shares
Share This