Smart Buildings for enhanced user experience

De wereldmarkt voor slimme gebouwen is explosief gegroeid over het laatste decennium, tot $58,1 miljard in 2017 en met een verwachting van $198 miljard tegen 2020. Het afgelopen decennia werd er gefocust op het bouwen van automatisatiesystemen die gebruik maken van IoT (Internet of Things) om data uit HVAC, veiligheidssystemen en andere bronnen te verzamelen en te analyseren. Het maximaliseren van energie-efficiëntie en het verminderen van kosten zijn goede redenen om te investeren in IoT-technologie, maar de echte toegevoegde waarde is terug te vinden in het bouwen van user experience door middel van een optimaal comfort, veiligheid en gezondheid.

Deze workshop wil de volledige waarde van Facility Management – mogelijk gemaakt door IoT-oplossingen – in beeld brengen. Actoren in aanbod en supply worden gemobiliseerd in een proces van co-creatie om concrete cases en acties te definiëren. Deze workshop zal:

 • Inspireren door het betrekken van ondernemende cases en inzichten van technologische experten.
 • Leiden tot concrete cases voor verdere uiteenzetting.
 • Stakeholders betrekken bij de actie.
Datum: 4 december, vanaf 12 uur
Locatie: The Beacon, Antwerpen

Inschrijven: Het aantal deelnemers is beperkt en gebaseerd op toelating door de organiserende partners. Je kan je aanmelden voor de workshop via onderstaand formulier.

De workshop is gratis voor leden van de organiserende clusters (SmartCities.Vlaanderen – IoT4Society en Smart Buildings in Use), er zal een fee worden aangerekend aan niet-leden.

Agenda

12.00u: Welkom en sandwichlunch

13.00u: Setting the scene

13.15u: Inspirerende sessies over comfort, gezondheid, veiligheid en beveiliging:

 • Technologie-update
 • Uitdagingen voor Facility Management
 • Inspirerende cases
 • Bedrijfstestimonials

14.45u: Co-creatieve brainstorm:

 • Opportuniteiten verkennen
 • Thema’s prioriteren
 • Aanzetten tot actie

16.45u: Wrap up

 • Resultaten
 • Next steps

17.45u: Drankje

Organiserende partners

Ik schrijf me in voor Smart Buildings for enhanced user experience

Ik ben reeds betalend lid van

*Motivatie voor je deelname: deelname aan de workshop is enkel mogelijk na goedkeuring door de organiserende partners. Geef aub een motivatie op voor jouw deelname aan de workshop. Deze motivatie wordt door de organiserende partners gebruikt om jouw inschrijving te evalueren. 

Shares
Share This