Stuurgroep

Lid

Hydroscan

Wij helpen onze klanten waterbeheer duurzamer, kostenefficiënter en slimmer te maken. Met ‘real time’ monitoring en  modellering biedt Hydroscan geïntegreerd ‘smart’ waterbeheer. Enkele resultaatsgebieden: vermindering van drinkwaterverliezen, kostenbesparend onderhoud van riool- en drinkwaternetwerken, real-time voorspelling van overstromingen, hemelwaterplannen en duurzame stedelijke drainagesystemen.

Patrick Swartenbroekx

Managing Director, Hydroscan

Shares
Share This