Over Smart Cities Vlaanderen

Smart Cities Vlaanderen is dé community voor bedrijven die steden slim willen maken. Het smart city-landschap evolueert snel. Enkel via nauwe samenwerking kunnen we erin slagen om collectief nieuwe producten en diensten op de markt te brengen met wereldwijd potentieel. En dat is precies waarvoor Smart Cities Vlaanderen ijvert.

Hiervoor werken we in een breder ecosysteem van bedrijven, steden, kennisinstellingen en burgers. We krijgen daarbij ondersteuning van onze stuurgroep en een vast team binnen de community.

Wie zijn we?

Smart Cities Vlaanderen is een ledenorganisatie volgens het quadruple helixmodel. Hierin werken bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en burgers samen aan de toekomst van smart cities. Binnen dit ecosysteem richten we ons specifiek op bedrijven die actief producten en diensten ontwikkelen voor steden en gemeenten in de waardeketen van een smart city. Wat zo’n bedrijven typeert? Ze zijn innovatiebewust, staan open voor samenwerking, hebben een gezonde groeiambitie en kijken met internationale blik op hun activiteiten.

Onze visie

Een slimme stad-strategie begint bij de ‘stad’ en niet bij ‘slim’. Deze laag omvat de traditionele componenten aanwezig in elke stad zoals de stadsinfrastructuur, burgers & communities en de commerciële, industriële, academische districten. De lokale overheden werken op basis van een integraal beleidsplan waarbij steeds meer elementen van een ‘slimme stad’ in de BBC’s geïntegreerd worden. Ze beschikken over de instrumenten om strategische keuzes te maken rond investeringen. Voor elke stad zijn er bepaalde processen en activiteiten die moeten worden gesynchroniseerd om een ‘slimme stad’ visie te creëren die kan reageren op de nieuwe uitdagingen.

De duurzame toekomst van een stad wordt uitgezet door een duurzaam beleid gericht op de uitdagingen waarvoor een stad steeds staat. In onderstaande figuur kan je duidelijk zien op welke domeinen en subdomeinen er gefocust wordt om de leefomgeving van een slimme stad attractief, veerkrachtig, inclusief, circulair, geconnecteerd en productief maken.

Om het slimme beleid te realiseren in een steeds veranderende dynamische stad, wordt er gebruik gemaakt van technologie. Deze technologische infrastructuur bestaat onder andere uit breedbandnetwerken, instrumentatietechnieken zoals sensoren, veilige omgevingen voor data captatie, enzovoort. In een slimme stad wordt de samenwerking tussen het publieke en private sector steeds meer de norm.

In een slimme stad moeten data, diensten en inhoud onder elkaar kunnen communiceren. Een belangrijke succesfactor van slimme omgevingen is het uitwisselen van open gestandaardiseerde data sets tussen verschillende technologieplatformen. Slimme stadplatformen visualiseren het stedelijk gebied, capteren ingebedde informatie en monitoren intelligente applicaties als stedelijke operationele systemen. Het vermogen van de stad om beschikbare digitale data te modereren, integreren en beschikbaar te stellen is een belangrijk proces om een slimme stad te kunnen zijn.

Slimme steden creëren een vruchtbare innovatieve omgeving voor nieuwe zakelijke opportuniteiten. Enerzijds door het transformeren van de kwaliteit en efficiëntie van de publieke infrastructuur en diensten en anderzijds door aantrekkelijk te zijn voor ondernemers. Slimme steden zorgen voor een intens innovatief ecosysteem met veelvuldige sociale interacties tussen communities die nieuwe economische waarde creëren door het verwerven, produceren en gebruik te maken van slimme informatie. De samenwerking tussen ‘urban’ ondernemers en het beleid zorgt voor nieuwe zakelijke opportuniteiten op lange termijn. Urban ondernemers worden uitgedaagd door het stedelijke innovatief kapitalisatievermogen van opportuniteiten waardoor er een urban innovatief ecosysteem ontstaat dat zeer aantrekkelijk is voor creatievelingen en ondernemingen.

Slimme Stad Referentie Model

360° City Scan

De slimme stad verrijkt de traditionele stedelijke inrichting, zet duurzaam beleid uit door middel van verschillende toepassingen, formuleert beleid inzake interconnectie, instrumentatie, open en intelligente dataverwerking en mobiliseert het innovatieve ecosysteem in nieuwe zakelijke modellen. De duurzame toekomst van een stad wordt uitgezet door een duurzaam beleid gericht op de uitdagingen waarvoor een stad steeds staat. In onderstande 360° City Scan van Tractebel kan je duidelijk zien op welke domeinen en subdomeinen er gefocust wordt om de leefomgeving van een slimme stad attractief, veerkrachtig, inclusief, circulair, geconnecteerd en productief maken.

Innovatief bedrijfsnetwerk

Smart Cities Vlaanderen is een Innovatief Bedrijfsnetwerk (IBN) gesteund door de Vlaamse overheid in het kader van het Vlaams clusterbeleid. De specifieke opdracht van een clusterorganisatie bestaat erin om op maat van de bedrijven activiteiten te organiseren die de actieve samenwerking tussen de clusterleden bevorderen, met als doel de competitiviteit van de bedrijven te verhogen.

Lid worden?

Ben jij een start-ups, kmo of grote speler met een innovatieve mindset? Word dan snel lid van onze community!
We bieden drie lidmaatschapspakketten, elk met een eigen dienstverlening.

Ja, graag
Shares
Share This