Matchmaker met project managment skills

Slimme Regio Vlaanderen

Slimme Regio Vlaanderen

Vlaanderen is één van de dichtst bevolkte en tegelijk meest geïndustrialiseerde regio’s in de wereld. Dit brengt belangrijke uitdagingen voor de samenleving met zich mee. Om hieraan te beantwoorden en er voor te zorgen dat Vlaanderen een toonaangevende, slimme regio blijft, werd in juni 2021 door de Vlaamse Overheid besloten om akkoord te geven voor de oprichting van Slimme Regio Vlaanderen (SRV).

In SRV investeren bedrijven en de Vlaamse overheid middelen voor een bedrijvenplatform waar bedrijven samen met kennisinstellingen en overheden, innovatieve oplossingen kunnen testen, implementeren en schaalvergroting kunnen bewerkstelligen. Slimme Regio Vlaanderen neemt de leiding om deze versnelling te bewerkstelligen en heeft als primair doel de matchmaking te faciliteren binnen de triple helix van bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen rond een aantal focus domeinen.

 

Matchmaker met project management skills

Hoofdactiviteiten:

 • Matchmaking tussen bedrijven
 • Matchmaking tussen bedrijven en overheden
 • Opvolgen en aansturen van relevante Smart City projecten gelinkt aan calls zoals City of Things, Gemeente zonder gemeentehuis, PIO (Programma voor de innovatieve overheidsopdrachten)
 • Organisatie van events/workshops
 • Project management

 

Jobinhoud

De kern van de job vertaalt zich in volgende activiteiten :

Slimme Regio Vlaanderen heeft een duidelijke visie op haar werking. Zo is er een grote focus op de lopende innovatieve overheidsopdrachten zoals City of Things, Gemeente zonder gemeentehuis, PIO, enz. waarover we onze leden informeren. Daarnaast, is er vanuit onze Stuurgroep en leden tevens een focus op domeinen zoals digitalisering, denk aan digital twins en open data platformen, slimme mobiliteit, slimme omgeving en andere. Ook organiseren we de serie ‘Slimme toepassingen in een slimme stad’ waarbij we telkens een event uitwerken met een gaststad, lokale overheden en een consortium van bedrijven actief rond een smart city thema. Denk hierbij aan geluidsoverlast, elektrificatie van de stad, parkeerdrukte, enz. Dit zijn meteen de 3 grote focuspunten in onze werking.

In deze job zal de matchmaker een aantal projecten/dossiers onder zijn/haar hoede nemen waarin het belangrijk is om:

 • Tot de kern van de problematiek/vraagstelling te komen door dit in de diepte te bespreken met de stakeholders
 • De kern van de vraag/het probleem te benaderen volgens de visie van Slimme Regio Vlaanderen, eventueel consolideren met andere vragen/projecten rond hetzelfde thema en een strategie bepalen om dit bij de ledenbedrijven te brengen
 • matchmakings (1 op 1), webinars, workshops, inspiratiesessies, enz. te organiseren
 • contacten met bedrijven en projecten op te volgen met een degelijke organisatie en structuur

Daarnaast is het belangrijk om, los van lopende projecten, opportuniteiten te spotten voor matchmakings, welke bedrijven matchen met elkaar? Wie is met soortgelijke, complementaire technologie bezig? Hier zit een belangrijke meerwaarde voor onze leden dus in elk contact moeten we hier oog voor hebben.

Voor de organisatie van workshops en events, wordt voornamelijk naar het inhoudelijk en representatieve gedeelte gevraagd. De administratieve afhandeling en praktische organisatie hiervan, zal tot de verantwoordelijkheid van de backoffice of marketing & events verantwoordelijke behoren.

Inzake projectmanagement wordt er eigen organisatie en planning verwacht. De opvolging, organisatie en planning van meetings behoort tot de rol van Slimme Regio Vlaanderen en wordt dus door de projectverantwoordelijke gedaan.

De matchmaker zorgt samen met de collega’s voor de inhoudelijke input voor de ledenmailings, nieuwsbrieven en website. Samen is het de taak om de leden en het ecotoop te informeren over de laatste ontwikkelingen in het landschap, interessante calls, de triple helix werking, enz.

 

Belangrijke eigenschappen

 • Flexibiliteit, initiatief, ondernemend, communicatief, constructief, zelfsturend, team-gericht
 • Digitalisering is je middle name. Kennis over data architecturen, open standaarden en concepten zoals Solid, Vlaamse Data Sensor Space, digital twins en VLOCA is zeker meegenomen.
 • Je bent volledig klaar om te investeren in je netwerk van bedrijven, kennis – en onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties.
 • Je vindt werken in een start up omgeving aantrekkelijk, je schakelt snel, werkt flexibel en ondernemend.

 

Tijdsbesteding

Duidelijk af te spreken. De job vraagt een grote flexibiliteit maar goede afspraken maken het makkelijker om de juiste verhouding te bewaken tussen meerdere activiteiten.

Heb je interesse om meer te weten te komen over deze job en wil je je kandidaat stellen? Bezorg ons dan via mail je kandidatuur (isa.rogiers@slimmeregio.vlaanderen).

Lid worden van onze community?

Shares
Share This