Team

Smart Cities Vlaanderen beschikt over een team dat de stuurgroep en verschillende werkgroepen ondersteunt door informatie samen te brengen, samenwerkingen te faciliteren, matchmaking te bevorderen via verschillende initiatieven en internationale contacten helpen aan te boren. Het team werkt aan de noden en opportuniteiten van smart cities.

Marc Schepers

Marc Schepers heeft meer dan 20 jaar ervaring in het coördineren en beheren van projecten in het domein van mobiliteit en stadsontwikkeling. Hij studeerde af als licentiaat in de Geografische Wetenschappen, met de optie Geografische InformatieSystemen, aan de Vrije Universiteit Brussel. Eerst verbonden aan de VUB en later aan de Universiteit Leuven was hij als sleutelpersoon betrokken bij projecten op het raakvlak van GIS-technologie en mobiliteitHij vervolgde zijn loopbaan als product manager van grootschalige Europese en Vlaamse mobiliteitsprojecten voor Technum-Tractebel.

Aan het Vlaams Instituut voor Mobiliteit was hij vooral actief in het raakvlak van technologie met stedelijke mobiliteit, en in het bijzonder stedelijke distributie. In 2011 richtte hij CityLab op, waaruit bijna onmiddellijk CityDepot ontstond. Voortbouwend op zijn ervaring verfijnde hij in Hasselt het concept van CityDepot, een groeibedrijf dat onder zijn leiding als CEO, in enkele jaren tijd uitgroeide tot de specialist en autoriteit in slimme bevoorrading van steden met ruim 100 medewerkers en 8 vestigingen over heel België.

Voor zijn eigenzinnige inzet op het vlak van slim en duurzaam ondernemen werd hij in 2016 gelauwerd als VUB Fellow. Eind 2017 liet Marc CityDepot achter in de handen van bpost om zich terug voluit te concentreren op de oorspronkelijke missie van CityLab: het ontwikkelen van nieuwe en innoverende businessmodellen om van onze steden, betere en slimmere steden te maken.

Citylab

Citylab speelt in op de problematiek die onze fors groeiende steden meebrengen. De immense verkeerscongestie, de groeiende afvalberg, energetische hittevelden, … zijn problemen die de leefbaarheid van vandaag en morgen in het gedrang brengt. Ontwikkelingslabo en testbed CityLab buigt zich over deze vraagstukken en timmert aan oplossingen door het voeren van onderzoek en initiëren van visebele projectwerking in het straatbeeld.

Citylab wil de schakel zijn tussen beschikbare knowhow, ervaringen en inzichten enerzijds, en de groeiende behoefte aan concrete innovaties die bijdragen aan duurzame stedelijke ontwikkeling anderzijds. Het doel  van Citylab is om concrete projecten te verbinden met het gebrek aan samenhang tussen steden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers als het gaat om stedelijke innovaties. Dit levert nieuwe inzichten, verrassende kruisbestuivingen en innovatieve ideeën op. Op basis hiervan wil Citylab de brug overbruggen om te oefenen. Ideeën mogen geen ideeën blijven. Beschikbare oplossingen moeten in implementatie kunnen worden verspreid en verfijnd zodat ze echt zichtbaar, tastbaar en meetbaar zijn voor de stad van de toekomst.

Meer info

Shares
Share This