Gamification voor Smart Cities

Startdatum: 1 november 2019Einddatum: 31 december 2019Tijd: 00:00 - 00:00Ik heb interesseTBDHoe kunnen gamification technieken toegepast worden om burgers te betrekken binnen de smart city uitdagingen inzake mobiliteit, milieu, veiligheid en andere domeinen. Welke...

Smart waste

Startdatum: 2 januari 2019Einddatum: 31 december 2019Tijd: 00:00 - 00:00Locatie: tbdIk heb interesseTBDBinnen het smart city domein milieu zijn er een aantal leden van de cluster die toepassingen bouwen die gericht zijn op een slimme en circulaire wijze om te gaan met...