Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /customers/2/c/6/slimmeregio.vlaanderen/httpd.www/wp-content/plugins/fancier-author-box/ts-fab.php on line 142
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /customers/2/c/6/slimmeregio.vlaanderen/httpd.www/wp-content/plugins/fancier-author-box/ts-fab.php on line 142
Datum: 4 maart 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Co-station (vlakbij station Gent-Dampoort)
België

DataBroker is een door Vlaanderen ondersteund City of Things project waarbij Stad Gent en Digipolis Gent samen met hun partners Antwerpen, Brugge, Genk en Roeselare onderzoek doen naar een DataBroker met als doel een modelbestek voor een generiek decentraal dataplatfom te maken die verschillende overheden in staat stelt hun (IOT) data te delen en te publiceren. Ze bundelden hun krachten omdat men vaststelde dat (IOT) data op dit ogenblik onderbenut zijn.
Doordat steden vaak voor een bepaalde usecase teruggrijpen naar één specifieke oplossing, zitten data op dit moment vast in silo’s, applicaties of een dienst. Wanneer die data vrij zou komen voor open gebruik of publicatie kunnen we tot meer inzichten of samenwerkingen komen. Het kan interessant zijn om bijvoorbeeld statische data te combineren met realtime data of met historische data. Een DataBroker zou dit mogelijk maken met aandacht voor datakwaliteit of – beheer, privacy of verantwoordelijkheden,…
Aan de hand van verschillende usecases gingen de projectpartners samen met IMEC op zoek naar een gezamenlijke definitie voor een DataBroker. Op basis van deze definitie werden de technische en functionele behoeftes van een DataBroker in kaart gebracht en werd een logische architectuur opgemaakt. Verschillende scenario’s voor samenwerking rond het opzetten, het beheren en uitbaten van zo’n DataBroker werden onderzocht. Zetten bedrijven een DataBroker op waar steden (betalend) gebruik van mogen maken? Kan één stad een DataBroker alleen opzetten en onderhouden? Kan er gezamenlijk een DataBroker worden opgezet? Wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel?
In de loop van het project werd verkend vanaf wanneer een technisch concept als een DataBroker voor een lokale overheid een instrument kan worden, en welke kennis en expertise daarvoor nodig is.
Advocatenkantoor De Groote De Man ondersteunde het projectteam voor het juridische aspect en het opstellen van het modelbestek met bijhorende handleiding. Daarvoor wierpen ze een blik op de nodige gebruikersovereenkomsten of -licenties. Samen met de Gentse Data Privacy Officer werden ook de privacy-issues en de securityvoorwaarden die bij zo’n DataBroker naar boven komen in kaart gebracht.
Op woensdagnamiddag 4 maart stellen ze in Co-Station, vlakbij station Gent-Dampoort graag het eindresultaat van het project aan je voor. Je vindt hier het programma en de registratiemodule.

Shares
Share This