Datum: 15 juni 2018
Tijd: 00:00 - 00:00
België | slim milieu

Meer en meer steden en gemeenten zetten hun klimaatplannen om in concrete acties om samen met gezinnen en bedrijven hun gemeente klaar te stomen voor een fossielvrije toekomst. Daarnaast ontstaan er ook meer en meer burgerinitiatieven waar burgers concreet hun energieverbruik en -productie aan willen pakken. Een goede samenwerking hierrond tussen lokale overheid en burgers kan de energietransitie nog meer versnellen. Maar hoe pak je zoiets als gemeente best aan?

Ter gelegenheid van ‘Global Wind Day’ organiseert FutureproofedCities, samen met REScoop.Vlaanderen en stad Eeklo, het webinar ‘Local Wind Day’ over de positieve impact van coöperatieve windenergie voor de lokale gemeenschap.

  • Jan De Pauw, bestuurder van REScoop.Vlaanderen, legt uit hoe coöperatieve windenergie de motor kan zijn voor het realiseren van een lokale energietransitie samen met de bevolking.
  • Ben Caussyn, omgevingsambtenaar van de stad Eeklo (windpionier met eerste coöperatieve windturbines in Vlaanderen) legt uit wat de ervaringen zijn met coöperatieve windenergie sinds 1999, geeft tips om de bevolking te betrekken en vertelt welke impact dit heeft op de klimaatplannen van de stad Eeklo.
Shares
Share This