Watermanagement

 

  1. Watermanagement: Slim riooldeksel 

Moderne steden beschikken over een uitgebreid rioolstelsel.  Riolen zijn toegankelijk via mangaten die afgedekt worden door deksels.  Deze mangaten zijn met elkaar verbonden via een netwerk van rioolbuizen die variëren in grootte van 250 mm diameter tot grote, toegankelijke galerijen.  In vele steden is dit netwerk van mangaten digitaal uitgetekend en de positie van de deksels is tot op een paar centimeter nauwkeurig gekend.  De doelstelling van dit project is om na te gaan welke signalen (horen, zien, voelen, ruiken, smaken) kunnen gecapteerd worden met sensoren op de putdeksels of in de mangaten en die de basis kunnen vormen van de optimalisatie van bestaande of van de creatie van nieuwe waardemodellen.  De specifieke karakteristieken van een rioolstelstel zoals de exacte locatie van de mangaten, de hoge graad van integratie in een stedelijke, publieke omgeving,  de toegankelijkheid en het feit dat riolen een onderdeel vormen van de basisinfrastructuur van een stad kunnen hier als hefboom gebruikt worden.

 Voor dit project wordt een team gevormd dat nieuwe waardemodellen wil vorm geven.  Er wordt hier gezocht naar waardemodellen die gebruik maken van dezelfde investering in geconnecteerde technologieën en die oplossingen bieden voor zowel onder- als bovengrondse uitdagingen.  Ideeën die hier vorm krijgen hebben betrekking op rioolbeheer, flood management, pest bestrijding, veiligheid, mobiliteitsmetingen, e.a. Zowel technologie experts als experts uit de verschillende toepassingsdomeinen worden gemobiliseerd om de waardemodellen verder vorm te geven en de veronderstelling dat geconnecteerde technologie de ROI op stedelijke infrastructuur positief kan beïnvloeden te valideren.

Next step:

Workshops: 6/2 (NM – Gent), 10/3 (NM – Leuven), 23/4 (NM – Antwerpen), 26/5 (NM – Gent), 25/6 (NM – Leuven). Indien u interesse heeft voor deze workshop, registreer dan via deze link.  

 2. Watermanagement: Slimme waterputten

Vlaanderen kampt bij hevige regenval geregeld met overstromingen, vooral in gebieden met veel verharde bodems. Daarnaast zorgt aanhoudende zomerdroogte steeds vaker voor waterschaarste.  De doelstelling van dit project is om bij te dragen aan het herstellen van het evenwicht tussen een teveel en een tekort aan water.  Dit project ‘Slimme waterput’ legt de focus op waterbeheer in een particuliere context en wil de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor rationeel watergebruik en bijhorende waarde modellen ondersteunen.  Hierbij kunnen concepten en oplossingen zoals de slimme waterput, hergebruik van water, lokale zuivering, bewustwording rond water en andere oplossingen aan bod komen.

Next step:

Workshops: 6/2 (NM – Gent), 10/3 (NM – Leuven), 23/4 (NM – Antwerpen), 26/5 (NM – Gent), 25/6 (NM – Leuven). Indien u interesse heeft voor deze workshop, registreer dan via deze link.

Shares
Share This