s-Lim marktbevraging ‘Tellen en categoriseren van verplaatsingen’

Wie is s-Lim

S-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region. Uitgaande van de noden van zowel landelijke als stedelijke besturen biedt s-Lim technologische en softwarematige toepassingen aan om de welvaart, het welzijn en de levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen. Zie ook de web-site: www.s-Lim.be

Doel van de bevraging

Om te weten hoe intensief de openbare wegen gebruikt worden door wandelaars, fietsers en anderen zijn tellingen aangewezen. S-Lim wil graag over verschillende mogelijke telsystemen in de markt informatie vergaren en de markt verkennen, waarbij ook nieuwe spelers welke innovatieve oplossingen hebben aangemoedigd worden deel te nemen aan deze marktverkenning. S-Lim wil de informatie en mogelijkheden van innovatieve systemen verzamelen. Dit kan leiden tot het opstellen van een interne nota met opsomming en informatie over de mogelijkheden beschikbaar op de markt. Deze nota kan gebruikt worden als toelichting aan lokale besturen. Een volgende stap kan het opstarten zijn van een overheidsopdracht.

Wat wordt gevraagd

S-Lim zoekt oplossingen/systemen welke kunnen worden opgesteld op het openbaar domein en waarmee

  • Wandelaars en / of fietsers op openbare wegen en paden automatisch kunnen worden geteld,
  • Optioneel kan extra informatie worden ingewonnen (bv. per telling ook de verplaatsingsrichting, snelheid, …)
  • Optioneel worden deze en eventueel andere verkeersdeelnemers geteld en gecategoriseerd (voetgangers / fietsers / steps / bromfietsen / moto’s / wagens / vrachtwagens / landbouwvoertuigen…)
  • Optioneel kunnen verkeersdeelnemers / voertuigen worden gemeten (afmetingen in lengte – breedte – hoogte)

De bekomen data dient vlot en automatisch te worden geplaatst op het dataplatform van s-Lim voor verdere verwerking.

Verloop van de bevraging

Informatie wordt gevraagd over systemen welke marktrijp zijn. De verwachte informatie bestaat uit:

  • een toelichting over de technologie van de oplossing,
  • een toelichting over de wijze van ter beschikking stellen van de oplossing; de levering, de installatie, het gebruik en het onderhoud,
  • een toelichting die de degelijkheid van de oplossing aantoont, bijvoorbeeld op basis van referenties of ervaringen,
  • een toelichting die schetst waar de aanbieder zijn oplossing situeert ten opzichte van andere telsystemen,
  • een budgettaire inschatting van de voorgestelde oplossing.

Na het indienen van de informatie kan s-Lim partijen uitnodigen om de ingediende informatie te laten toelichten. Dergelijke gesprekken zijn louter informatief en kunnen in geen geval worden gezien als onderhandelingen en zullen geen invloed hebben zowel positief als negatief op een eventuele deelname van de uitgenodigde partij aan een mogelijke overheidsopdracht voortvloeiend uit deze marktbevraging.

Modaliteiten

De marktbevraging is gepubliceerd op e-notification, de federale portaalsite voor openbare aanbestedingen, onder BDA-nummer 2020-517495. Je kan dit bekijken via deze link.

Wij worden als cluster graag op de hoogte gehouden van eventuele indiening en staan onze leden graag bij indien nodig. U kan ons altijd bereiken via info@slimmeregio.vlaanderen.

Let op! De indiening wordt verwacht voor 29 juni 2020.

 

 

 

Shares
Share This