Publicaties

Wil je nog meer weten over smart cities? Maak dan hier je keuze uit allerlei interessante rapporten en boeken
die dieper ingaan op smart cities.

VLOCA - Vlaamse open city architectuur

De ontwikkeling van de Vlaamse Open City Architectuur vergt maatwerk. Daarom wordt dit een co-creatief traject in samenwerking met de lokale besturen, het bedrijfsleven, IT-leveranciers en onderzoeksinstellingen.  Smart Cities Vlaanderen zetelt in de klankbordgroep van het Agentschap Binnenlands Bestuur en imec en houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Leer de kennishub van VLOCA via deze link kennen. 

Smart City meter 2020 - imec

Met de Smart City Meter peilt imec jaarlijks naar opinies, attitudes en gedrag van burgers over slimme steden in Vlaanderen en Brussel. Specifiek onderzoeken we hoe burgers de trends, diensten en infrastructuur ervaren binnen opkomende slimme steden. Via een on- en offline bevraging in Vlaanderen en Brussel wordt zo de mening van burgers over slimme steden in kaart gebracht.

Ben je benieuwd naar de resultaten van dit jaar? Lees er hier meer over.

How will cities look like in 2030? - Tractebel Engie

The world is continuing to urbanize at a massive scale and intensity. Globally, over 50% of the population lives in urban areas today. By 2045, the world’s urban population is expected to increase by 1.5 times reaching 6 billion people and the 68% mark. In comparison, in 1950, only 29% of people lived in cities. This research document aims to sketch a qualitative understanding of the worldwide urban landscape within the time frame of 2030 – keeping in mind that several forces steer the evolution of cities.  Hier kan je de link vinden naar de volledige (Engelstalige) paper.

Hoe een slimme stad meer moet worden dan de som der slimme delen - imec

Deze blog van imec is een inleiding op een visiepaper die beschrijft wat we reeds hebben geleerd en die de noden in kaart brengt voor de open slimme stad en haar onderliggende technische architectuur. We beschouwen het als een aanzet/inspiratie voor alle spelers binnen dit domein om de open slimme stad samen iteratief verder te definiëren en uit te bouwen. Hier kan je de link vinden naar de volledige (Engelstalige) paper.

 

Lees hier de blog.

Smart City meter 2019 - imec

Met de Smart City Meter peilt imec jaarlijks naar opinies, attitudes en gedrag van burgers over slimme steden in Vlaanderen en Brussel. Specifiek onderzoeken we hoe burgers de trends, diensten en infrastructuur ervaren binnen opkomende slimme steden. Via een on- en offline bevraging in Vlaanderen en Brussel wordt zo de mening van burgers over slimme steden in kaart gebracht.

  • Hoe staan burgers tegenover een slimme stad?
  • Vinden burgers een slimme stad een positieve of negatieve evolutie?
  • Welke problemen moet een slimme stad aanpakken volgens de burgers?
  • Welke gevaren zien burgers in slimme steden?
  • Wat is de rol van de overheid binnen de slimme stad?

 

Lees meer…

The Smart City Cookbook - Finland

De Finse stad Tampere heeft een handboek uitgebracht voor steden waarmee ze hun smart city-initiatieven kunnen plannen en beheren. Alle voorbeelden komen uit het eigen smart city-project van de Finnen. Het handboek is gebaseerd op richtlijnen, best practices en beleidsinitiatieven van over de hele wereld, met praktische voorbeelden uit Tampere zelf. Programmamanagers en ontwikkelaars kunnen het boek gebruiken als inspiratie voor een operationeel framework om smart city-initiatieven te beheren.

 

Lees meer…

Whitepaper: 'slimme mobilteit' (Agoria, sept 2018)

 In de whitepaper ‘Slimme mobiliteit: Multimodale en geconnecteerde mobiliteitsoplossingen voor de steden van vandaag en morgen’ delen de experts van Agoria’s smart cities-werkgroep ‘Smart mobility’ hun globale visie op mobiliteit, in het bijzonder personenvervoer.

U leest in deze whitepaper waarom slimme mobiliteit in de eerste plaats een langetermijnvisie vergt, evenals een coherent, gecoördineerd beleid op elk overheidsniveau, gekoppeld aan langetermijn investeringen. Steden en gemeenten, gewesten én andere bevoegde overheden moeten aan hetzelfde zeel trekken.

 

Lees meer…

Praktische gids voor de slimme stad - deel 2 (2018)

Een jaar na de release van haar eerste Smart City Praktische gids, kondigt het Smart City Institute de uitgave aan van zijn tweede boek, dat dit jaar is toegewijd aan burgerparticipatie. Er wordt gewerkt aan een antwoord op een cruciale vraag voor onze gemeenten: “hoe kunnen we openstaan ​​voor burgerinnovatie en stedelijke creativiteit om de transformatie van onze gebieden te ondersteunen? En concreter: hoe kunnen onze gemeenten hun burgers mobiliseren?”

 

Lees meer…

Barometer 2018: Smart Cities in België

Op 14 juni 2018 onthult het Smart City Institute (SCI) zijn tweede stand van zaken over de Smart Cities in België. De 589 Belgische gemeenten werden voor die gelegenheid bevraagd om hun perceptie van het fenomeen en hun strategieën en projecten op dat vlak beter te begrijpen. In 2017 peilde een eerste studie van het Instituut al naar de Smart City-dynamiek in onze Belgische gemeenten. Maar hoe zit het vandaag in België, precies een jaar na het eerste nationale kwantitatieve onderzoek? In deze nieuwe studie greep bijna een kwart van de Belgische gemeenten de kans om hun stem te laten horen. Hoewel het concept van de Smart Cities wereldwijd op zeer heterogene wijze gezien en begrepen wordt, toont deze studie aan dat de Belgische gemeenten zich het onderwerp steeds meer eigen maken en hun eigen recept hebben ontwikkeld, aangepast aan de uitdagingen van hun grondgebied. Deze studie beschrijft bovendien de nationale statistieken, maar werpt ook een blik op de gewestelijke en provinciale aspecten. Daarnaast wordt doorheen het volledige rapport ook het landelijke of stedelijke karakter van onze gemeenten uitgelicht. 

 

Lees meer…

'Duurzaamheid in de bouwomgeving' door Ramboll - 2017

 

Dit Green Market Study (GSM) verslag geeft een overzicht van de huidige trends in vastgoed en ontwikkelingen rond duurzaamheid en groene gebouwen. Voor de publicatie werkten Ramboll experten uit Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen samen. De studie toont duidelijk hoe de vastgoed- en bouwindustrie duurzaamheid steeds hoger in het vaandel draagt. Het gaat hierbij niet alleen om het beschermen van het milieu, maar ook over de economische en sociale aspecten. Zo zorgt duurzaamheid voor meer kostenefficiënte activiteiten, hogere personeelstevredenheid en productiviteit, lagere leegstand en minder investeringsrisco’s. Kort samengevat: duurzame gebouwen doen betere zaken. 

 

 

Lees meer…

International Case Studies of Smart Cities: Songdo

Deze caste studie is 1 van de 10 internationale studies van het Korea Research Institute for Human Settlements, in samenwerking met de Inter-American Development Bank. Songdo, als deel van het Incheon Free Economic Zone, is een iconische  smart city in Korea. Het smart city initiatief startte in 2008. Het project is grotendeels ingedeel in 6 sectoren: transport, veiligheid, rampen, milieu en burgerparticipatie. Slimme fietsdiensten, het volgen van gestolen voertuigen, het monitoren van verdachte activiteiten: het bestaat allemaal in Songdo.

 

Lees meer…

The road towards Smart Cities

 

Deze gids van de Inter-American Development Bank is een bijdrage aan het geheel van literatuur over slim stedelijk beheer en wil best practices delen over hoe steden met succes kunnen migreren van traditioneel beheer naar slim beheer. Het doel van deze gids is om in een praktisch en uitgebreid overzicht de basis Smart City-concepten en -principes te presenteren, alsook de elementen die nodig zijn voor hun vorming. In de gids lees je hoe steden in verschillende delen van de wereld slimme technologie gebruiken om hun activiteiten en diensten aan de burgers te verbeteren.

 

Lees meer…

'De Humane Stad' door Pieter Ballon, Cathy Macharis en Michael Ryckewaert - 2017


De wereld verandert aan een verschroeiend hard tempo. Dat levert een pak vragen op. Hoe gaan we wonen? Hoe ga ik mij verplaatsen? Hoe ga ik om met mijn digitale identiteit en de stroom aan data? Hoe belangrijk is mijn mening voor het beleid?

De Vrije Universiteit Brussel wil op deze vragengolf anticiperen en richtte de Poincarégroep op. De Poincarégroep, dat zijn verschillende academische experten uit verschillende domeinen mét een missie: oplossingen zoeken voor het samenlevingsvraagstuk. Resultaat: 30 concrete voorstellen voor de stad op mensenmaat.

 

 

Lees meer…

'Kan burgertechnologie de democratie redden?' door Ramy Ghorayeb en Matthieu Soule - december 2017


Om burgerparticipatie te bevorderen, worden heel wat technologieën ingezet. Hoe kan technologie de burger warm maken om te participeren en zo de democratie te verbeteren? In de Verenigde Staten zijn burgerorganisaties volop bezig mensen te overtuigen om hun zorgen rond het beleid ook te tonen buiten de stembus. Het internet helpt hier ongetwijfeld bij. Ook Barack Obama zette hoog in op een open bestuur met verschillende iniatieven om de samenwerking tussen de burger en het bestuur te bevorderen. Civic Tech kan hier ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Maar welke problemen komen hierbij kijken en wat is de impact van Civic Tech? Op welke manier heeft technologie effectief een invloed op burgerparticipatie? L’atelier BNP Paribas probeert die en andere vragen te beantwoorden in deze studie.

 

 

Lees meer…

'Smart Cities: steden in ontwikkeling in Spanje' - Flanders investment & trade marketstudie - mei 2016

In Spanje leeft het idee van Smart Cities meer dan in Vlaanderen het geval is. Tal van Vlaamse technologiebedrijven hebben heel wat te bieden voor de (Spaanse) steden van morgen. Vooraleer zij de Spaanse markt betreden is het goed om weten wat er al leeft, welke oplossingen er al aanwezig zijn en welke opportuniteiten er zijn.

Deze studie wil in kaart brengen in welke mate Spanje ‘smart’ is en welke toekomst er is weggelegd voor de slimme technologieën binnen de Spaanse steden. Er wordt eerst ingegaan op het concept ‘Smart Cities’, vervolgens wordt de rol van Europa toegelicht. Op nationaal niveau wordt het netwerk van Spaanse Smart Cities besproken en daarna worden projecten belicht in belangrijke regio’s en steden.

 

 

Lees meer…

'Stand van zaken van de Smart City-dynamiek in België: een kwantitatieve barometer' door Jonathan Desdemoustier en prof. Nathalie Crutzen (Smart City Institute) - februari 2017

Deze publicatie belicht de resultaten van een kwantitatief onderzoek bij de Belgische steden en gemeentes. Aan de hand van cruciale statistische observaties wordt een eerste wetenschappelijke en kwantitatieve stand van zaken gegeven over de ontwikkelingen rond het fenomeen van de ‘Smart City’ in België.
In het eerste onderdeel is onderzocht hoe Belgische steden en gemeenten het concept en het fenomeen ‘smart citypercipiëren (definities, componenten, dimensies…). Het tweede luik behandelt de implementatie van smart city-projecten in België (aantal projecten, betrokken actoren, potentiële problemen en behoefte aan bewustzijn…). In het derde deel wordt tot slot onderzocht hoe steden en gemeenten deze dynamiek en projecten concreet beheren.

 

Lees meer…

'Smart Cities' door Pieter Ballon - 2016

De stad van de toekomst. Hoe ziet ze eruit? Hoe ziet de ideale stad eruit binnen tien jaar? Hoe slim zijn onze Vlaamse en Nederlandse steden vandaag al? Moeten we bang zijn voor de stad van de toekomst? Wat enkele decennia geleden nog sciencefiction leek, is vandaag werkelijkheid. Slimme horloges en camera’s, sensornetwerken en drones vinden stilaan hun plaats in het alledaagse leven. Ze gebruiken de kracht van ICT om onze mobiliteit, energievoorziening, stadsbeleving en veiligheid grondig te verbeteren. Maar zijn die vernieuwingen alleen maar positief? Hoe kunnen we steden leefbaar houden nu ze groter en moeilijker te beheersen worden dan ooit tevoren? Hoe weeg je pakweg de nood aan veiligheid af tegenover die aan privacy? Dit boek beschrijft hoe technologie ingrijpt in ons stadsbeeld, wat daarbij verkeerd kan gaan en wat we kunnen doen om horrorscenario’s te voorkomen. Smart cities toont aan dat we een balans moeten vinden tussen de mogelijkheden en valkuilen die technologie met zich meebrengt en welke modellen we het best volgen. Daarbij biedt het een multidisciplinaire insiderskijk op de ontwikkelingen die op ons afkomen, van architectuur tot dagelijks leven, mobiele applicaties en slim stadsbeleid.

Lees meer…

'Organising smart cities: lessons from Amsterdam' (Amsterdam University of Applied Sciences) - november 2016

In Amsterdam brengt het Amsterdam Smart City (ASC) platform en community verschillende smart city-projecten bij elkaar en helpt hen ontwikkelen. Sommige projecten bleken een succes, terwijl andere hun doel niet bereikten. Maar wat bepaalt welke projecten slagen en welke niet? In deze publicatie tracht Amsterdam University of Applied Sciences de moeilijkheden bij het opzetten van zo’n project te tonen aan de hand van verschillende projecten in Amsterdam. Daarbij besteden ze niet alleen aandacht aan technologie maar ook aan het belang van netwerken, co-creatie en management skills. Enkele hoofdvragen zijn: Hoe werken verschillende organisaties samen aan smart city-projecten? Welke uitdagingen komen ze tegen? Hoe worden de gebruikers ingeschakeld? … De projecten die aan bod komen in de publicatie hebben te maken met duurzaamheid in de volgende drie thema’s: energie, mobiliteit en circulaire economie.

Lees meer…

'My city online: stedelijke webportalen' (Smart Cities project)

Het internet is het belangrijkste communicatiekanaal van onze tijd. Webportalen zijn van daardoor dan ook een must voor de moderne stad of gemeente. Het zorgt voor een snelle en gebruiksvriendelijke connectie tussen de stad en haar inwoners en maakt het mensen mogelijk om in dialoog te gaan met de stad of bepaalde zaken te delen. Dat zorgt ervoor dat het internet voor steden en gemeenten dé plek is om hun services aan de inwoners aan te bieden. Services zijn zo steeds bereikbaar voor de inwoner, wat ook resulteert in een hogere productiviteit bij de aanbieders van de services.

In deze publicatie van het Smart Cities Projects worden een aantal case studies besproken waarin steden of gemeenten hun websites upgraden naar portalen die gefocust zijn op de beleving van de gebruiker. Een van de steden is het Vlaamse Kortrijk, dat inwoners van een persoonlijke login voorziet waarmee zij toegang hebben tot hun persoonlijke data maar ook diensten die zij aangevraagd hebben kunnen opvolgen.

 

Lees meer… 

'Smart City en camerabeleid in de stad Genk' door Jelle Janssens en Gwen Herkes - 2016

In het licht van de digitalisering, de voortschrijdende technologische ontwikkelingen, maar ook de veiligheidsvraagstukken die zich in stedelijke omgevingen stellen, werd door de stad Genk een begeleidingsopdracht uitgeschreven om de bouwstenen voor een doordacht en evidence-based camerabeleid in kaart te brengen. De onderzoeksgroep ‘Institute for International Reasearch on Criminal Policy’ van de UGent formuleert zijn bevindingen in deze publicatie. Het onderzoek is enerzijds een verkenning van de mogelijkheiden die ‘slimme’ steden bieden, hoe de toepassingen ervan mogelijk zijn binnen een breder camerabeleid, hoe die zich verhouden ten aanzien van de wensen en noden van Genkse stakeholders en als een aanzet anderzijds tot het formuleren van de beleidscontouren inzake camerabewaking en -toezicht.

Lees meer…

'Hoe nationale overheden slimme steden succesvol kunnen maken' door Joshua New, Daniel Castro en Matt Beckwith - oktober 2017

Een rapport van het Center for Data Innovation over hoe nationale overheden slimme steden succesvol kunnen maken. Steden ondergaan 2 belangrijke transformaties: ze groeien en ze evolueren naar ‘slimme steden’. Het succes op lange termijn van die steden hangt volgens het rapport sterk af van de steun van de nationale overheid in hun ontwikkeling.

Lees meer…

Zelf een publicatie indienen?

Shares
Share This