Gamification

 

Hoe kunnen gamification technieken toegepast worden om burgers te betrekken binnen de smart city uitdagingen inzake mobiliteit, milieu, veiligheid en andere domeinen. Welke technieken?

Hoe kunnen we de lokale overheden overtuigen van het nut? Welke projecten kunnen we initiëren?

We hebben een eerste verkennende workshop georganiseerd met enkele leden van de cluster die reeds actief zijn in dit domein. Er is duidelijk interesse om hierin verder te gaan.

Echter onze huidige gesprekken met VVSG om deze technieken/toepassingen bekend te maken aan de lokale overheden hebben nog niets concreet opgeleverd. Eén en ander heeft deels te maken met het feit dat de kleine smart city organisatie binnen VVSG zich enkel kan concentreren op vragen/uitdagingen/problemen van hogere prioriteit komende van hun eigen werkgroepen. Anderzijds lijkt het ons ook een geval van ‘onbekend is onbemind’ te zijn. We werken  hier op verder.

Volgend gesprek staat binnenkort gepland met Wim Dries, voorzitter VVSG. Wij zoeken ondertussen ook andere kanalen om de overheden te bereiken (Cipal, Fluvius,…).

Next step: Op korte termijn zullen we hopelijk een stap verder staan met het betrekken van de lokale overheden in dit thema en kunnen we de workshop concreet organiseren.

Shares
Share This