Air Quality

 

Gedurende de laatste maanden werd door Smart Cities Vlaanderen heel wat aandacht besteed aan het onderwerp ‘luchtkwaliteit’.  Luchtkwaliteit heeft een bewezen impact op de gezondheid, welbevinden en productiviteit van mensen.  De doelstelling van dit project is om na te gaan hoe inzicht in luchtkwaliteit en bijhorende maatregelen een positieve impact kunnen hebben op ons en onze omgeving.  Verschillende projectideeën werden reeds geformuleerd, waaronder:

  • Het uibouwen van een globaal, community based netwerk rond luchtkwaliteit gebaseerd op Air Quality sensor kits, gecombineerd met blockchain technology als basis voor een nieuw waardemodel rond AirQ data.
  • Het ontwikkelen van een applicatie voor het ‘raten’ van locaties en gebouwen op basis van omgevingsparameters waaronder luchtkwaliteit en geluid.
  • Gebruik van een fijnmazig sensornetwerk in gebouwen gecombineerd met pro-biotica om de samenstelling van lucht in een gebouw te optimaliseren.

Het laatste idee is geconcretiseerd in een testopstelling in hotel Yust in Antwerpen. Het doel is om rond deze testopstelling verder partners te mobiliseren die samen de ‘happy building’ willen co-creëren en rond deze ‘happy building’ verder projecten en samenwerking te initiëren.

Next step:

Workshops: 6/2 (NM – Gent), 10/3 (NM – Leuven), 23/4 (NM – Antwerpen), 26/5 (NM – Gent), 25/6 (NM – Leuven). Indien u interesse heeft, registreer via deze link. 

Shares
Share This