Smart Cities Vlaanderen is partner in het ‘Open City’ project. Dit project richt zich op het ontsluiten van kennis over datamanagement, data-ontsluiting en datastandaardisatie die aanwezig is bij onderzoeksgroepen van IMEC, UGent, UAntwerpen, VITO en de VUB. Meer concreet is het doel van het project om het bewustzijn te vergroten rond het belang van standaardisatie en (open) datadeling in een smart city-context als basis voor de ontwikkeling van nieuwe waarde modellen.   Het project richt zich op omgevingsfactoren (luchtkwaliteit, geluid, water, licht & elektromagnetische straling) als basis voor nieuwe waarde proposities en verdienmodellen.   De kennis van de onderzoeksgroepen wordt gebundeld in een ‘knowledge track’ van workshops en de vertaling naar concrete business cases wordt opgebouwd rond een aantal concrete pilots die vorm krijgen in een aantal Vlaamse steden.

Begin 2021 wordt de ‘knowledge track opgestart.   De volgende onderwerpen staan reeds op de agenda: Connecting and storing sensor data, healthy indoor quality of living, IOT and air quality monitoring in cities – air quality sensing, ​​ IOT and air quality monitoring in cities – air quality mapping, open city and its citizens, learnings from international and local smart city initiatives, Smart towards a high-quality living environment – a pioneering role for Flanders,  Mobile environmental sensing en value models in an open city context.

Indien er ‘open city’ topics zijn waar jullie graag een antwoord rond zouden hebben, contacteer ons via info@slimmeregio.vlaanderen en we leggen ze voor aan de onderzoekers.

The following two tabs change content below.

smartcities

Laatste berichten van smartcities (toon alles)

Shares
Share This