We nodigden onze leden uit op de visiegroep Smart Cities die ons stuurgroeplid Living Tomorrow organiseerde begin juli . We kunnen terugblikken op een aangename dag waar we veel inspiratie hebben kunnen opdoen en interessante gesprekken hebben kunnen voeren met andere deelnemers. Er kwamen veel uitdagingen en mogelijke oplossingen aan bod die vandaag leven binnen een smart city.

De outcome van de visiegroep is als volgt samen te vatten volgens de organisatie. We zien veel mogelijkheden met de huidige sensortechnologieën en er is zeker nog veel opportuniteit om dit verder uit te bouwen. Denk daarbij aan sensoren in wagens die bij een verkeersongeval veel sneller oorzaak-gevolg kunnen opsporen om lange files te vermijden. Sensoren genereren data en zijn een enabler voor een smart city. Het ontsluiten van data en de kennisgeving hiervan wordt nog steeds gezien als een grote uitdaging. Er is nood aan een cloud-platform gekoppeld aan een eenvoudige user interface om diensten te voorzien. De beschikbaarheid hiervan zal een groot verschil kunnen maken in de toekomst om meer inzichten te bieden, inwoners te sensibiliseren maar vooral ook om extra comfort te geven aan zijn gebruikers. Dit vanuit een vraaggestuurd verhaal, en niet vanuit een ‘doos‘ vol technologische gadgets. Een mooi voorbeeld dat hier werd aangehaald, is de noodzaak om maatregelen te voorzien om beter aan waterbeheersing te kunnen doen. Een intercity dashboard kan enerzijds de gebruikers inzichten geven over hun waterverbruik, maar anderzijds er ook voor zorgen dat er meer efficiënt en duurzaam mee wordt omgegaan. Idem voor het gebruik van groene energie, waar vandaag nog te weinig transparantie wordt geboden wat het effectief gebruik hiervan is.

Het belang om synergieën te vinden tussen de verschillende initiatieven en om vanuit een totaaloplossing te kijken, kwam ook bij veel gesprekken naar voor. De innovatiecultuur kan daarbij aangescherpt worden door een meer agile manier van werken, zoals de stad Helsinki ons reeds heeft voorgedaan. In deze manier van werken staat het continue leerproces centraal, waarbij de resultaten van een project in kaart worden gebracht. Dat kan bvb. door het toepassen van een impactbarometer.

Er zal ongetwijfeld verder geborduurd worden op deze visiegroep door de mensen van Living Tomorrow en Tomorrowlab. We kijken alvast uit naar de volgende visiegroep.

The following two tabs change content below.

smartcities

Laatste berichten van smartcities (toon alles)

Shares
Share This