Onder impuls van het Smart Flanders-programma is bij de centrumsteden veel bewustwording ontstaan over het belang van gedeelde afspraken rond open data, maar er ligt ook nog veel werk op de plank. Datasets worden slechts in beperkte mate ontsloten en ook de besturen die niet betrokken werden in het Smart Flanders-programma moeten nu aan de slag kunnen. Intussen zitten die lokale besturen noch de private spelers stil. Er worden allerhande oplossingen ontwikkeld om data te capteren, te verwerken en om te zetten naar informatie om beleidsbeslissingen te nemen. Die ontwikkelingen vinden momenteel gefragmenteerd plaats, wat tot problemen kan leiden. Verschillende steden willen bijvoorbeeld drukte op straat in kaart brengen. Aangezien ze beroep doen op verschillende technologieën en verschillende leveranciers om de bezoekersstromen te monitoren, is daarbij niet altijd duidelijk wat waar precies gemeten wordt. Uniforme meetmethodes zijn nodig als je op een ander beleidsniveau van dergelijke informatie gebruik wil kunnen maken. Om de wildgroei aan lokale initiatieven te stroomlijnen en de interoperabiliteit van data en applicaties mogelijk kan maken, is er nood aan een overkoepelende Vlaamse structuur. In dat kader kende de Vlaamse Regering op 20 december 2019 een subsidie toe voor de ontwikkeling van een Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA). Lees er hier meer over.

Die gemeenschappelijke data-architectuur zal niet top-down uitgetekend worden, maar zal voortbouwen op de basis die er al ligt, in samenwerking met de lokale besturen, het bedrijfsleven, academici en burgerinitiatieven. Werk je bij een lokaal bestuur, ben je actief in het bedrijfsleven, doe je academisch onderzoek naar #innovatie en #smartcities? Maak je deel uit van een burgerinitiatief op zoek naar slimme stadsoplossingen?

Schrijf je in voor het online #VLOCA infomoment op 17/06 van @Agentschap Binnenlands Bestuur @Imec en VITO en bouw mee aan de Vlaamse Open City Architectuur! Hét gemeenschappelijk digitaal bouwplan voor steden en gemeenten. Schrijf je hier in.

 

The following two tabs change content below.

smartcities

Laatste berichten van smartcities (toon alles)

Shares
Share This